Các bố cục được phối hợp với nhau một cách chặt chẽ và tương xứng một cách tinh tế từ kệ tivi, giá sách cho đến kệ trang trí, sofa, bàn cafe ….

PKHD29.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thấtphòng khách mang phong cách Đức

PKHD30.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD31.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD32.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD33.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD34.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD35.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD36.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD37.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD38.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD39.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD40.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

PKHD41.jpg

Bộ sưu tập thiết kế nội thất phòng khách mang phong cách Đức

BEPXINH.VN - XAYDUNGKIENTRUC.VN - AHDesign

KTS ĐÀO XUÂN DŨNG