khu%20vuc%20nau%204.png

Khu vực 4, khu vực chuẩn bị của tủ bếp là khu vực chính của nhà bếp, khu vực này kết nối làm việc giữa khu vực chậu rửa và khu vực bếp.