logo-hestia-1.jpg

Là nơi lưu trữ các chất tẩy rửa, làm sạch, giỏ có chức năng xoay để cung cấp khả năng tiếp cận trong tầm nhìn người sử dụng một cách cao nhất. Đây là phụ kiện chuyên biệt được tích hợp với tủ bếp với 3 kích cỡ có sẵn. Các khay nhựa của giỏ ngăn kéo có thể được dùng máy rửa chén bát để làm sạch.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Bên ngoài tủ ngăn kéo được được tích hợp khoá để đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhỏ.

- Là nơi chứa tất cả các chất tẩy rửa, làm sạch, giúp người sử dụng dễ dàng kiểm soát và tất cả luôn trong tầm nhìn người sử dụng.

4.jpg

5.jpg

6.jpg

- Các khay giỏ có thể xoay để dễ dàng cho người dùng tiếp cận

- Cung cấp cho người dùng như một trạm di động, linh hoạt và tối đa hoá công năng tủ bếp.

- Hỗ trợ cho máy rửa chén, bát về sự an toàn trong lưu trữ các hoá chất tẩy rửa ..

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

AHDesign - Bếp Xinh