Thiết bị nhà bếp

Bếp gas Gaia S04M1

15,000,000
Bếp gas âm Dudoff London, 4 bếp nấu.

Bếp ga 4 vùng nấu Gaia 04M2

15,000,000
Bếp gas âm Dudoff London, 4 bếp nấu.

Bếp Gaia 04M1

12,900,000
Bếp gas âm Dudoff London, 4 bếp nấu.

Bếp ga 3 vùng nấu - Gaia 03Z2

14,700,000
Bếp gas âm Dudoff London, 3 bếp nấu.

Bếp gas Dudoff London 3 vùng nấu - Gaia 03Z1

11,700,000
Bếp gas âm Dudoff London, 3 bếp nấu.

Bếp gas Gaia 03M1

14,950,000
Bếp gas âm Dudoff London, 3 bếp nấu.

Bếp ga đôi Gaia 02Z3

19,000,000
Bếp gas âm Dudoff London, 2 bếp nấu.

Bếp Gas Đôi Gaia 02Z2 - Điều khiển núm xoay

13,800,000
Bếp gas âm Dudoff London, 2 bếp nấu.

Bếp gas 2 vùng nấu Dudoff London - Gaia 02Z1

11,000,000
Bếp gas âm Dudoff London, 2 bếp nấu.

Bếp gas đôi Gaia 02M1

13,890,000
Bếp gas âm Dudoff London, 2 bếp nấu.

Bếp âm kết hợp điện từ Dudoff London Mia F3BS

26,000,000
Bếp kết hợp Dudoff London, 2 bếp từ và 1 bếp điện.

Bếp âm kết hợp điện từ Dudoff London - Mia F3B

25,500,000
Bếp kết hợp Dudoff London, 2 bếp từ và 1 bếp điện.

Bếp kết hợp điện từ Dudoff London - Mia F2B

21,900,000
Bếp kết hợp Dudoff London, 1 bếp từ và 1 bếp điện.

Bếp âm kết hợp điện từ Mia A2B

29,000,000
Bếp kết hợp điện và từ:

Bếp kết hợp gas - từ Dudoff London Grani Z0202

18,900,000
Bếp kết hợp Dudoff London, 2 bếp từ và 2 bếp gas.

Bếp kết hợp gas - từ Dudoff London Grani Z0104

23,500,000
Bếp kết hợp Dudoff London, 4 bếp từ và 1 bếp gas.

Bếp kết hợp gas - từ Dudoff London Grani Z0102

18,900,000
Bếp kết hợp Dudoff London, 2 bếp từ và 1 bếp gas.

Bếp Từ Master

65,000,000
Bếp điện từ công nghệ TFT hai vùng nấu lớn đa điểm.

Bếp Điện Từ WOK Luci

54,000,000
Bếp điện từ WOK, 3 vùng nấu và 1 bếp Wok chuyên dùng đa năng:

Bếp từ âm Ivy F5B

42,000,000
Bếp từ Dudoff London, 5 bếp nấu.

Bếp từ âm Ivy F4W

34,200,000
Bếp từ Dudoff London, 4 bếp nấu.

Bếp từ âm Ivy F4G

34,200,000
Bếp từ Dudoff London, 4 bếp nấu.