Vòi rửa cao cấp

Vòi rửa Baumatic IRIS

4,600,000
Vòi rửa baumatic iris – chất liệu inox, 2 đường nước

Vòi rửa Malloca K119-T1 K119-T1

3,000,000
Vòi rửa malloca k 119 t1 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu cata FT-34

3,500,000
Vòi rửa cata ft-34 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa Fagor GDJ-CR

9,450,000
Vòi rửa fagor gdj-cr – vòi nóng lạnh, chế tạo thủ công, chất liệu đồng mạ inox

Vòi rửa Nardi GMCB R

6,800,000
Vòi rửa nardi gmcb r – chất liệu inox mạ chrome

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 156 BN

4,400,000
Vòi rửa malloca k 156 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi rửa Baumatic CASTEL

4,800,000
Vòi rửa baumatic castel – chất liệu inox, 2 đường nước

Vòi rửa Fagor GCB - CR

2,850,000
Vòi rửa fagor gcb-cr – vòi cắm 2 đường nước, màu chrome

Vòi rửa Nardi GMC W

6,800,000
Vòi rửa nardi gmc w – chất liệu inox mạ chrome

Vòi rửa FT - 37

3,750,000
Vòi rửa cata ft-37 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 151 T

2,800,000
Vòi rửa malloca k 151 t – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Baumatic SOLO

6,500,000
Vòi rửa baumatic solo – chất liệu inox, 2 đường nước

Vòi rửa Baumatic SANTACRUZ

7,500,000
Vòi rửa baumatic santacruz – chất liệu inox, 2 đường nước

Vòi rửa Baumatic BELLONA

7,800,000
Vòi rửa baumatic bellona – chất liệu inox, 2 đường nước

Vòi rửa Malloca K 131

2,400,000
Vòi: 2 chế độ nóng, lạnh Chất liệu: chế tạo bằng đồng thau mạ Chrome 5 lớp Kiểu dáng: sang trọng, hiện đại (BỎ MÃ) Vòi rửa Malloca K 131 Vòi

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 189 BN

3,900,000
Vòi rửa malloca k 189 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 101 BN

5,900,000
Vòi rửa malloca k 101 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu malloca K 136A

2,800,000
Vòi rửa malloca k 136a – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu malloca K 130

2,700,000
Vòi rửa malloca k 130 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu malloca K 105

2,000,000
Vòi rửa malloca k 105 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 111 BN

3,900,000
Vòi rửa malloca k 111 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 103 BN

4,700,000
Vòi rửa malloca k 103 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox