Sản phẩm

xda123456

Bản lề dùng cho cánh tủ góc vuông ANGLA C-115 Cariny

44,000
Bản lề thép mạ, dùng cho cánh tủ góc vuông (lắp cùng với ANGLA C-166), không giảm chấn, góc mở 115 độ