Bản lề Clip top Blum
115,500 Có hàng!

Bản lề Blum Clip top, phụ kiện bản lề cánh tủ bếp, tủ áo ... Bản lề cao cấp Blum dành cho tủ bếp, tủ áo

  • Bản lề Cliptop Blum bl-blum-clip
  • Bản lề Clip top Blum
  • Bản lề Clip top Blum
  • Bản lề Clip top Blum
Bản lề Cliptop Blum bl-blum-clip

Bản lề Cliptop Blum bl-blum-clip

Thông tin sản phẩm

Các bản lề blum clip top phù hợp cho cánh tủ bếp, tủ áo ..., bảng giá dưới đây chưa kể đến giảm chấn lắp thêm nếu cần thiết.

TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
clip top cơ bản 110 độ, giảm chấn, trùm ngoài 342.42.600-71B3550 115.500 clip top cơ bản 110 độ, giảm chấn, trùm ngoài  
Nắp đậy 342.94.2103 3.500 Nắp đậy bằng nhựa cho bản lề modul
Nắp đậy 342.94.6507 3.500 Nắp đậy cho bản lề 175 độ và 155 độ
Nắp đậy 342.94.1664 4.500 Nắp đậy cho bản lề clip top chùm nửa hoặc lọt lòng
Nắp đậy 342.94.1663 4.500 Nắp đậy cho bản lề clip top chùm nửa hoặc lọt lòng
Nắp đậy 342.94.600 4.500 Nắp đậy cho bản lề clip top
Đế bản lề Clip top, có ốc điều chỉnh độ cao 342.20.800 17.000 Đế bản lề Clip top, có ốc điều chỉnh độ cao lắp gài
Bản lề cho cửa kính mở 94 độ 342.96.301 95.000 Bản lề cho cửa kính mở 94 độ trùm nửa
Bản lề cho cửa kính mở 94 độ 342.96.300 87.000 Bản lề cho cửa kính mở 94 độ trùm ngoài
Bản lề Clip top mở 170 độ,phù hợp với nêm giảm chấn 973A 342.82.50001 116.000 Bản lề Clip top mở 170 độ,phù hợp với nêm giảm chấn 973A trùm ngoài
Bản lề Clip top 573A, mở 107độ, phù hợp với nêm giảm chấn 973A 342.80.504 52.000 Bản lề Clip top 573A, mở 107độ, phù hợp với nêm giảm chấn 973A lọt lòng
Bản lề mở 100 độ 342.91.2750 22.000 Bản lề mở 100 độ lọt lòng
Bản lề mở 100 độ 342.91.2650 20.000 Bản lề mở 100 độ trùm nửa
Bản lề mở 100 độ 342.91.2550 17.000 Bản lề mở 100 độ trùm ngoài
Bản lề mở 107 độ 342.95.1650 23.000 Bản lề mở 107 độ trùm nửa
Bản lề mở 107 độ 342.95.1550 19.500 Bản lề mở 107 độ trùm ngoài
Bản lề Clip cho gỗ dày > 25mm, mở 95 độ 342.83.504 70.000 Bản lề Clip cho gỗ dày > 25mm, mở 95 độ lọt lòng
Bản lề Clip cho gỗ dày > 25mm, mở 95 độ 342.83.502 70.000 Bản lề Clip cho gỗ dày > 25mm, mở 95 độ trùm nửa
Bản lề Clip cho gỗ dày > 25mm, mở 95 độ 342.83.500 64.000 Bản lề Clip cho gỗ dày > 25mm, mở 95 độ trùm ngoài
Bản lề cho cửa kính mở 94 độ 342.30.610 48.000 Bản lề cho cửa kính mở 94 độ nắp đậy mạ niken
Bản lề clip top 107 độ 342.80.160 62.000 Bản lề clip top 107 độ phù hợp với nêm giảm chấn 973A, trùm ngoài
Bản lề ko lồi dành cho cánh cửa lớn, mở 155 độ 342.44.500-71T7500N 175.000 Bản lề ko lồi dành cho cánh cửa lớn, mở 155 độ  
clip top dành cho cánh cửa dày 95 độ, lọt lòng 342.46.602-71B9750 143.000 clip top dành cho cánh cửa dày 95 độ, lọt lòng  
clip top giành cho cánh cửa dày 95 độ, trùm nửa 342.46.601-71B9650 143.000 clip top giành cho cánh cửa dày 95 độ, trùm nửa  
clip top cho cánh cửa dày 95 độ, trùm ngoài 342.46.600-71B9550 132.000 clip top cho cánh cửa dày 95 độ, trùm ngoài  
clip top cơ bản 110 độ, lọt lòng 342.42.502-71T3750 68.000 clip top cơ bản 110 độ, lọt lòng  
clip top cơ bản 110 độ, trùm nửa 342.42.501-71T3650 67.000 clip top cơ bản 110 độ, trùm nửa  
clip top cơ bản 110 độ, giảm chấn, lọt lòng 342.42.602-71B3750 119.500 clip top cơ bản 110 độ, giảm chấn, lọt lòng  
bản lề phù hợp tip-on, ko bật 342.80.401 47.000 bản lề phù hợp tip-on, ko bật mở 107 độ, trùm nửa
bản lề phù hợp tip-on, ko bật 342.80.400 47.000 bản lề phù hợp tip-on, ko bật mở 107 độ, trùm ngoài
bản lề góc mở 110 độ 342.85.526 99.000 bản lề góc mở 110 độ  
bản lề góc mở 110 độ 342.85.508 99.000 bản lề góc mở 110 độ  
cristallo 125 độ 342.95.300 242.000 cristallo 125 độ dành cho cửa kính
bản lề 95 độ dành cho khung nhôm 342.91.602 110.000 bản lề 95 độ dành cho khung nhôm lọt lòng
bản lề 95 độ dành cho khung nhôm 342.91.601 110.000 bản lề 95 độ dành cho khung nhôm trùm nửa
bản lề 95 độ dành cho khung nhôm 342.91.600 99.000 bản lề 95 độ dành cho khung nhôm trùm ngoài
bản lề clip top 107 độ 342.80.264 72.000 bản lề clip top 107 độ lọt lòng
Bản lề clip top 107 độ 342.80.161 69.000 Bản lề clip top 107 độ phù hợp với nêm giảm chấn 973 A, trùm nửa
Bản lề cho cửa kính mở 94 độ 342.96.302 98.000 Bản lề cho cửa kính mở 94 độ lọt lòng
Bản lề Clip top 973A 342.80.501 47.000 Bản lề Clip top 973A mở 107độ, phù hợp với nêm giảm chấn 973A, trùm nửa
Bản lề 95 độ lọt lòng 342.84.500 89.000 Bản lề 95 độ lọt lòng  
Nắp đậy bản lề thẳng, bên trái 342.94.2603 3.500 Nắp đậy bản lề thẳng, bên trái cho bản lề modul
Bản lề cong 342.95.515 30.000 Bản lề cong  
Logo, nắp đậy bản lề cong vừa, lọt, bên trái 342.94.3603 3.500 Logo, nắp đậy bản lề cong vừa, lọt, bên trái Clip cover cap L
Logo bản lề cong,Nắp đậy cho bản lề Clip 342.94.3604 3.500 Logo bản lề cong,Nắp đậy cho bản lề Clip Clip cover cap R
Đế bản lề 342.49.70001 7.000 Đế bản lề lắp trượt
Nắp đậy 342.94.2604 3.500 Nắp đậy kim loại cho bản lề modul
clip top cơ bản, giảm chấn, trùm nửa 342.42.601-71B3650 117.500 clip top cơ bản, giảm chấn, trùm nửa  
Bản lề góc 60 độ, phù hợp với nêm giảm chấn 973A 342.87.600 143.000 Bản lề góc 60 độ, phù hợp với nêm giảm chấn 973A kết hợp bản lề 170 độ
Bản lề Clip top mở 170 độ, phù hợp với nêm giảm chấn 973A 342.82.500 130.000 Bản lề Clip top mở 170 độ, phù hợp với nêm giảm chấn 973A trùm ngoài
Đế bản lề CLIP top 342.21.910 6.000 Đế bản lề CLIP top clip-on lắp gài
Bản lề thẳng (mở 100 độ) 342.15.506 26.000 Bản lề thẳng (mở 100 độ) trùm ngoài
Bản lề Clip mở 100 độ, giảm chấn 342.15.516 31.500 Bản lề Clip mở 100 độ, giảm chấn Mô tả: lọt lòng
Bản lề Clip cong vừa, mở 100 độ 342.15.515 30.000 Bản lề Clip cong vừa, mở 100 độ trùm nửa
Đế bản lề Clip top thẳng đứng (Tay nâng HF) 342.22.040 32.500 Đế bản lề Clip top thẳng đứng (Tay nâng HF) dùng để bắt vít
Bản lề Clip top 573A, mở 107 độ, phù hợp với nêm giảm chấn 973A 342.80.500 42.000 Bản lề Clip top 573A, mở 107 độ, phù hợp với nêm giảm chấn 973A trùm ngoài - full overlay