Bản lề dùng cho cánh tủ góc vuông ANGLA C-115 Cariny
Mã sản phẩm : ANGLA C-115
44,000 Có hàng!

Bản lề thép mạ, dùng cho cánh tủ góc vuông (lắp cùng với ANGLA C-166), không giảm chấn, góc mở 115 độ

  • Bản lề dùng cho cánh tủ góc vuông ANGLA C-115 Cariny
Bản lề dùng cho cánh tủ góc vuông ANGLA C-115 Cariny

Bản lề dùng cho cánh tủ góc vuông ANGLA C-115 Cariny

Thông tin sản phẩm

Bản lề thép mạ, dùng cho cánh tủ góc vuông (lắp cùng với ANGLA C-166),

Không giảm chấn, góc mở 115 độ