Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ BL-1220 Cariny
Mã sản phẩm : BL-1220
38,500 Có hàng!

Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ, đường kính 12mm

  • Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ BL-1220 Cariny
Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ BL-1220 Cariny

Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ BL-1220 Cariny

Thông tin sản phẩm

Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ, đường kính 12mm