Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ BL-1225 Cariny
Mã sản phẩm : BL-1225
44,000 Có hàng!

Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ dày 2.5mm

  • Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ BL-1225 Cariny
Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ BL-1225 Cariny

Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ BL-1225 Cariny

Thông tin sản phẩm

Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ dày 2.5mm