Bếp hỗn hợp fagor I-200TS/TAX
27,600,000 Có hàng!

Bếp hỗn hợp I-200TS - điều khiển kỹ thuật số, khoá trẻ em an toàn, điều nhiệt an toàn cho mọi bếp, hiển thị dư nhiệt. Sản xuất bới Fagor.

  • Bếp hỗn hợp fagor I-200TS/TAX
Bếp hỗn hợp fagor I-200TS/TAX

Bếp hỗn hợp fagor I-200TS/TAX

Thông tin sản phẩm
  • Số bếp: 4
  • Điều khiển kỹ thuật số: với 9 tốc độ
  • Khóa trẻ em: an toàn
  • Hiển thị nhiệt lượng thừa: cho các bếp
  • Bộ điều nhiệt an toàn: cho mọi bếp
  • Bộ định thời: sử dụng cho mọi bếp
  • Tổng công suất: 6.3 kW
  • Rộng: 58cm
  • Kích thước: 630x525x71mm
Nhóm sản phẩm
Đặt hàng