Gỗ ASK (Verneer Sồi Nga) - Việt Nam - 2.7x1220x2440mm. ASK.3.VN
185,000 Có hàng!

2.7x1220x2440 Sản phẩm phục vụ cho các công trình nội thất, tủ bếp (Không bán lẻ) Tham khảo: Dự án nội thất Dự án tủ bếp Gỗ ASK (Verneer Sồi Nga) - Việt Nam - 2.7x1220x2440mm. ASK.3.VN

  • Gỗ ASK (Verneer Sồi Nga) - Việt Nam - 2.7x1220x2440mm. ASK.3.VN
Gỗ ASK (Verneer Sồi Nga) - Việt Nam - 2.7x1220x2440mm. ASK.3.VN

Gỗ ASK (Verneer Sồi Nga) - Việt Nam - 2.7x1220x2440mm. ASK.3.VN

Thông tin sản phẩm
2.7x1220x2440

Sản phẩm phục vụ cho các công trình nội thất, tủ bếp (Không bán lẻ)
Tham khảo:
Dự án nội thất
Dự án tủ bếp