Hệ giá kho đa năng garis gkdn-bx
4,110,600 Có hàng!

Hệ giá kho đa năng bằng inox, sản phẩm có nhiều chức năng lưu trữ được nhiều đồ.

  • Hệ giá kho đa năng garis gkdn-bx
Hệ giá kho đa năng garis gkdn-bx

Hệ giá kho đa năng garis gkdn-bx

Thông tin sản phẩm
TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Hệ kho 2 tầng thép mạ crome PTJ017J 4.110.600 Hệ kho 2 tầng thép mạ crome Kích thước: D500xW525x600, Hộc tủ 600
Hệ kho 5 tầng 2 lớp rổ thép mạ Crome H8-1860 8.927.000 Hệ kho 5 tầng 2 lớp rổ thép mạ Crome Kích thước: D562-568xW480xH1840-1970, Hộc tủ 600
Hệ kho 4 tầng 2 lớp rổ thép mạ Crome H8-1260 8.517.000 Hệ kho 4 tầng 2 lớp rổ thép mạ Crome Kích thước: D562-568xW480xH1260-1390 - Hộc tủ 600
Hệ giá kho 4 tầng 2 lớp rổ thép mạ Crome SPTJ022G 5.650.000 Hệ giá kho 4 tầng 2 lớp rổ thép mạ Crome Kích thước: D500xW385xH1150-1450mm, Cánh mở W>=450
Hệ kho 6 tầng - 2 lớp rổ thép mạ Crome - Cánh mở TL013 7.423.500 Hệ kho 6 tầng - 2 lớp rổ thép mạ Crome - Cánh mở Kích thước: D550xW350xH1900-2100, Cánh mở W>=450
Hệ kho 6 tầng Thép mạ Crome, Cánh kéo TL018A 6.303.000 Hệ kho 6 tầng Thép mạ Crome, Cánh kéo Kích thước: D530xW255xH1840-2140mm - Cánh kéo >=300
Hệ kho 6 tầng thép mạ crome, cánh kéo TL018C 7.192.500 Hệ kho 6 tầng thép mạ crome, cánh kéo Kích thước: D530xW390xH1840 - 2140mm, Cánh kéo >= 450mm