Hút khói âm phía dưới 90cm Bosch 839.86.042

Hút khói âm phía dưới 90cm Bosch 839.86.042 tự nhiên/tuần hoàn: 135c x 900r x 495s mm

 • Hút khói âm phía dưới 90cm Bosch 839.86.042
Hút khói âm phía dưới 90cm Bosch 839.86.042

Hút khói âm phía dưới 90cm Bosch 839.86.042

Thông tin sản phẩm
 • BỎ MÃ

 • Mô tả:
  • Quạt hút:  3 tốc độ
  • Đèn: 2 x 40W
 • Thông sô kỹ thuật:
  • Công suất hút: 480m3/h (DIN/EN61591)
  • Kích thước theo kiểu thoát khí:
   • Tự nhiên/Tuần hoàn: 135C x 900R x 495S mm
Nhóm sản phẩm
Đặt hàng