Khay chia cho ray hộp S1/I3 X1/Y3 s1i3-x1y3
2,250,000 Có hàng!

Các loại khay chia hafele phù hợp với ray hộp hafele mã hiệu s1 i3

  • Khay chia cho ray hộp S1/I3 X1/Y3 s1i3-x1y3
Khay chia cho ray hộp S1/I3 X1/Y3 s1i3-x1y3

Khay chia cho ray hộp S1/I3 X1/Y3 s1i3-x1y3

Thông tin sản phẩm
TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Vách ngăn và khay chia MI3 555.24.506 2.250.000 Vách ngăn và khay chia MI3 rộng 297mm
Vách ngăn FI2 555.24.341 830.000 Vách ngăn FI2 rộng 194mm
Vách ngăn và khay chia TI5 555.92.072 2.770.000 Vách ngăn và khay chia TI5 rộng 512-528mm
Khay chia BI3 555.24.501 1.500.000 Khay chia BI3 Rộng 280mm, Sâu 500mm
Khay chia BI1 555.24.520 1.040.000 Khay chia BI1 Rộng 103mm, Sâu 500mm
Vách ngăn và khay chia KI4 555.24.507 2.020.000 Vách ngăn và khay chia KI4 Rộng 377 mm; Sâu 500 mm
Khay chia KI 2 555.24.515 1.440.000 Khay chia KI 2 Rộng 200mm, Sâu 500mm
Khay chia FI3 555.24.504 1.150.000 Khay chia FI3 Rộng 291mm, Sâu 500mm