Ngăn kéo nội thất nknt-bx
1,749,000 Có hàng!

Ngăn kéo đa năng sản phẩm bằng inox với thiết kế hiện đại và rất tiện dùng dùng trong các tủ áo, kệ.

  • Ngăn kéo nội thất nknt-bx
Ngăn kéo nội thất nknt-bx

Ngăn kéo nội thất nknt-bx

Thông tin sản phẩm
TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W900 FV17C 1.749.000 Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W900 Kích thước: W864xD410xH155 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W800 FV17B 1.617.000 Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W800 Kích thước: W764xD410xH155 - Hộc tủ 800
Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W600 FV17A 1.364.000 Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W600 Kích thước: W564xD410xH155 - Hộc tủ 600
Ngăn kéo đựng đồ lót - W900 FV07C-WH 3.102.000 Ngăn kéo đựng đồ lót - W900 Kích thước: W830xD477xH100 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn kéo đựng đồ lót - W800 FV07B-WH 2.948.000 Ngăn kéo đựng đồ lót - W800 Kích thước: W730xD477xH100 - Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo đựng đồ lót - W600 FV07A-WH 2.618.000 Ngăn kéo đựng đồ lót - W600 Kích thước: W530xD477xH100 - Hộc tủ 600mm.
Ngăn kéo đựng đồ lót - W900 FV07C-BL 3.102.000 Ngăn kéo đựng đồ lót - W900 Kích thước: W830xD477xH100 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn kéo đựng đồ lót - W800 FV07B-BL 2.948.000 Ngăn kéo đựng đồ lót - W800 Kích thước: W730xD477xH100 - Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo đựng đồ lót - W600 FV07A-BL 2.618.000 Ngăn kéo đựng đồ lót - W600 Kích thước: W530xD477xH100 - Hộc tủ 600mm.
Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W900 FV06C-WH 2.915.000 Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W900 Kích thước: W830xD477xH218 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W800 FV06B-WH 2.750.000 Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W800 Kích thước: W730xD477xH218 - Hộc tủ 800
Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W600 FV06A-WH 2.475.000 Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W600 Kích thước: W530xD477xH218 - Hộc tủ 600
Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W900 FV06C-BL 2.915.000 Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W900 Kích thước: W830xD477xH218 - Hộc tủ 900
Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W800 FV06B-BL 2.750.000 Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W800 Kích thước: W730xD477xH218 - Hộc tủ 800
Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W600 FV06A-BL 2.475.000 Ngăn kéo giỏ mây đựng đồ len - W600 Kích thước: W530xD477xH218 - Hộc tủ 600
Ngăn kéo giỏ nan - W900 FV02C-WH 2.662.000 Ngăn kéo giỏ nan - W900 Kích thước: W830xD477xH168 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn kéo giỏ nan - W600 FV02A-WH 2.255.000 Ngăn kéo giỏ nan - W600 Kích thước: W530xD477xH168 - Hộc tủ 600mm
Ngăn kéo giỏ nan - W900 FV02C-BL 2.662.000 Ngăn kéo giỏ nan - W900 Kích thước: W830xD477xH168 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn kéo giỏ nan - W800 FV02B-BL 2.508.000 Ngăn kéo giỏ nan - W800 Kích thước: W730xD477xH168 - Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo giỏ nan - W600 FV02A-BL 2.255.000 Ngăn kéo giỏ nan - W600 Kích thước: W530xD477xH168 - Hộc tủ 600m.
Ngăn kéo giỏ nan sâu - W700mm WB-03A 1.933.800 Ngăn kéo giỏ nan sâu - W700mm Kích thước: W(564-664)xD455xH295 - Hộc tủ 700mm
Ngăn kéo giỏ nan nông - W800 WB-01B 1.793.000 Ngăn kéo giỏ nan nông - W800 Kích thước: W(714-764)xD455xH102
Ngăn kéo giỏ nan để giầy - W800 WB-04B 1.911.800 Ngăn kéo giỏ nan để giầy - W800 Kích thước: W(714-764)xD455xH265 -Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo giỏ nan - W800 G003C 1.409.100 Ngăn kéo giỏ nan - W800 Kích thước: W764xD460xH190 - Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo giỏ nan - W700 G003B 1.306.800 Ngăn kéo giỏ nan - W700 Kích thước: W664xD460xH190 - Hộc tủ 700mm.
Ngăn kéo giỏ nan - W600 G003A 1.241.900 Ngăn kéo giỏ nan - W600 Kích thước: W564xD460xH190 - Hộc tủ 600mm.
Ngăn nan đựng giầy - W800 SG004C 1.625.800 Ngăn nan đựng giầy - W800 Kích thước: W764xD460xH170 - Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo giỏ nan sâu - W900 WB-03C 2.305.600 Ngăn kéo giỏ nan sâu - W900 Kích thước: W(864-914)xD455xH295 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn nan đựng giầy SG004A 1.413.500 Ngăn nan đựng giầy Kích thước: W564xD460xH170 - Hộc tủ 600
Ngăn kéo giỏ nan - W800 SG003C 1.597.200 Ngăn kéo giỏ nan - W800 Kích thước: W764xD460xH190 - Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo giỏ nan - W700 SG003B 1.478.400 Ngăn kéo giỏ nan - W700 Kích thước: W664xD460xH190 - Hộc tủ 700mm.
Ngăn kéo giỏ nan - W600 SG003A 1.408.000 Ngăn kéo giỏ nan - W600 Kích thước: W564xD460xH190 - Hộc tủ 600mm.
Ngăn kéo đựng đồ - nữ trang - đồng hồ - W900 WB-07C 2.574.000 Ngăn kéo đựng đồ - nữ trang - đồng hồ - W900 Kích thước: W(864-914)xD455xH80 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn kéo đựng đồ - nữ trang - đồng hồ - W800 WB-07B 2.343.000 Ngăn kéo đựng đồ - nữ trang - đồng hồ - W800 Kích thước: W(714-764)xD455xH80 - Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo đựng đồ - nữ trang - đồng hồ - W700 WB-07A 2.062.500 Ngăn kéo đựng đồ - nữ trang - đồng hồ - W700 Kích thước: W(564-664)xD455xH80 - Hộc tủ 700
Ngăn kéo giỏ mây - W900 WB-06C 2.433.200 Ngăn kéo giỏ mây - W900 Kích thước: W(864-914)xD455xH235 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn kéo giỏ mây - W800 WB-06B 2.215.400 Ngăn kéo giỏ mây - W800 Kích thước: W(714-764)xD455xH235 - Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo giỏ mây - W600-700 WB-06A 1.933.800 Ngăn kéo giỏ mây - W600-700

Kích thước: W(564-664)xD455xH235
 

Ngăn kéo giỏ nan vừa - W900 WB-02C 2.049.300 Ngăn kéo giỏ nan vừa - W900 Kích thước: W(864-914)xD455xH155 - Hộc tủ 900
Ngăn kéo giỏ nan vừa - W800 WB-02B 1.895.300 Ngăn kéo giỏ nan vừa - W800 Kích thước: W(714-764)xD455xH155 - Hộc tủ 800mm
Ngăn kéo giỏ nan vừa - W700 WB-02A 1.766.600 Ngăn kéo giỏ nan vừa - W700 Kích thước: W(564-664)xD455xH155 - Hộc tủ 700mm.
Ngăn kéo giỏ nan nông - W900 WB-01C 1.931.600 Ngăn kéo giỏ nan nông - W900 Kích thước: W(864-914)xD455xH102 - Hộc tủ 900mm.
Ngăn kéo giỏ nan sâu - W800 WB-03B 2.138.400 Ngăn kéo giỏ nan sâu - W800 Kích thước: W(564-664)xD455xH295 - Hộc tủ 800mm.
Ngăn kéo giỏ nan để giầy - W700 WB-04A 1.652.200 Ngăn kéo giỏ nan để giầy - W700 Kích thước: W(564-664)xD455xH265 - Hộc tủ 600-700mm.
Ngăn nan đựng giầy - W700 SG004B 1.478.400 Ngăn nan đựng giầy - W700 Kích thước: W664xD460xH170 - Hộc tủ 700mm.
Ngăn kéo giỏ nan nông - W700 WB-01A 1.626.900 Ngăn kéo giỏ nan nông - W700 Kích thước: W(564-664)xD455xH102 - Hộc tủ 700
100-150-1 Ngăn kéo 2 tầng thép mạ crome ( bắt cạnh ) 100-150-1 1.419.600 100-150-1 Ngăn kéo 2 tầng thép mạ crome ( bắt cạnh ) Kích thước: D480*W110*H580
Hộc tủ : 150
Ngăn kéo giỏ nan - W700 FV02B-WH 2.508.000 Ngăn kéo giỏ nan - W700 Kích thước: W730xD477xH168 - Hộc tủ 700mm.
Ngăn kéo giỏ nan để giầy - W900 WB-04C 2.087.800 Ngăn kéo giỏ nan để giầy - W900 Kích thước: W(864-914)xD455xH265