Phụ kiện tủ bếp Hafele

Thanh trượt dưới cửa trượt trùm ngoài Hafele 400.52.912

352,000
Thanh trượt dưới cửa trượt trùm ngoài 50kg

Thanh ray trượt trên cửa trượt trùm ngoài Hafele 400.52.026

506,000
Thanh ray trượt trên cửa trượt trùm ngoài 50kg

Giảm chấn cho cửa trượt Hafele 405.11.107

440,000
Giảm chấn cho cửa trượt Sumo CD50

Bộ phụ kiện cho 3 cửa trượt trùm ngoài Hafele 400.51.122

1,188,000
Bộ phụ kiện cho 3 cửa trượt trùm ngoài 50kg

Bộ phụ kiện cho 2 cửa trượt trùm ngoài Hafele 400.51.120

946,000
Bộ phụ kiện cho 2 cửa trượt trùm ngoài 50kg

Bas giảm chấn cửa trước cho cửa trượt trùm ngoài Hafele 405.11.160

32,000
Bas giảm chấn cửa trước cho cửa trượt trùm ngoài 50kg

Bas giảm chấn cửa sau cho cửa trượt trùm ngoài Hafele 405.11.161

17,000
Bas giảm chấn cửa sau cho cửa trượt trùm ngoài 50kg

Thanh ray trượt trên và dưới cho cửa trượt dưới lọt lòng Hafele 404.16.913

143,000
Thanh ray trượt trên và dưới cho cửa trượt dưới lọt lòng 40kg

Chặn bánh xe cho cửa trượt lọt lòng Hafele 404.24.320

7,000
Chặn bánh xe cho cửa trượt lọt lòng 40kg

Bas định vị trên cho cửa trượt lọt lòng Hafele 404.24.330

12,000
Bas định vị trên cho cửa trượt lọt lòng 40kg

Bánh xe trượt dưới Hafele cho cửa trượt lọt lòng 404.24.100

64,000
Bánh xe trượt dưới cho cửa trượt lọt lòng 40kg

Thanh ray đôi trượt trên cho cửa trượt lọt lòng Hafele 400.54.981

517,000
Thanh ray đôi trượt trên cho cửa trượt lọt lòng

Thanh ray nhựa định vị dưới cửa trượt lọt lòng Hafele 400.55.126

154,000
Thanh ray nhựa định vị dưới cửa trượt lọt lòng

Bộ phụ kiện cho 2 cửa trượt lọt lòng Hafele 400.51.322

215,000
Bộ phụ kiện cho 2 cửa trượt lọt lòng

Bộ phụ kiện cho 3 cửa trượt lọt lòng Hafele 400.51.323

325,000
Bộ phụ kiện cho 3 cửa trượt lọt lòng 30kg

Khung kéo với gương xoay Hafele 805.79.090

7,392,000
Khung kéo với gương xoay

Khay thêm cho gương xoay Hafele 805.79.070

1,331,000
Khay thêm cho gương xoay

Rổ đựng ví Hafele 805.47.200

1,577,460
Rổ đựng ví

Rổ mạ chrome Hafele 805.83.102

1,056,000
Rổ mạ chrome rộng 490mm

Khung treo quần mạ chrome Hafele 807.48.120

1,694,000
Khung treo quần mạ chrome

Khung thép Hafele 805.82.120

1,240,900
Khung thép Hafele với túi vải có thể tháo rời

Khung kéo 2 tầng Hafele 805.81.065

4,005,100
Khung kéo 2 tầng có giảm chấn, lắp trái