Phụ kiện tủ bếp Hafele

Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 433.10.465

363,000
Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele

Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 433.10.464

341,000
Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele

Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 433.10.463

330,000
Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele

Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele 433.10.462

319,000
Ray âm giảm chấn mở toàn phần Hafele

Thanh đồng bộ Hafele 423.53.066

200,000
Thanh đồng bộ cho hộc tủ rộng 0.6-1.2m

Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 433.06.467

308,000
Ray âm giảm chấn mở 3/4

Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 433.06.466

297,000
Ray âm giảm chấn mở 3/4

Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 433.06.464

259,000
Ray âm giảm chấn mở 3/4

Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 433.06.465

264,000
Ray âm giảm chấn mở 3/4

Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 433.06.463

253,000
Ray âm giảm chấn mở 3/4

Ray âm giảm chấn mở 3/4 Hafele 433.06.462

248,000
Ray âm giảm chấn mở 3/4

Ray bi 3 tầng Hafele 422.25.605

194,000
Ray bi 3 tầng dài 600mm

Ray bi 3 tầng Hafele 422.25.552

179,000
Ray bi 3 tầng dài 550mm

Ray bi 3 tầng Hafele 422.25.507

176,000
Ray bi 3 tầng dài 500mm

Ray bi 3 tầng Hafele 422.25.454

160,000
Ray bi 3 tầng dài 450mm

Ray bi 3 tầng Hafele 422.25.409

138,000
Ray bi 3 tầng dài 400mm

Ray bi 3 tầng Hafele 422.25.356

127,000
Ray bi 3 tầng dài 350mm

Ray bi Hafele 3 tầng 422.25.301

116,000
Ray bi 3 tầng dài 300mm

Ray bánh xe Hafele 431.06.705

47,000
Ray bánh xe màu trắng dài 500mm

Ray bánh xe Hafele 431.06.704

42,000
Ray bánh xe màu trắng dài 450mm

Ray bánh xe Hafele 431.06.703

37,000
Ray bánh xe màu trắng dài 400mm

Ray bánh xe Hafele 431.06.702

33,000
Ray bánh xe màu trắng dài 350mm