Tay nắm đũa hafele cho cửa tủ áo, tủ bếp
155,848 Có hàng!

Tay nắm hafele dạng tay nắm đũa, tay nắm dương dùng cho cánh cửa tủ bếp, tủ áo

  • Tay nắm đũa hafele tay-nam-hafele
Tay nắm đũa hafele tay-nam-hafele

Tay nắm đũa hafele tay-nam-hafele

Thông tin sản phẩm

Các loại tay nắm dành cho cửa tủ từ hãng Hafele, tay nắm dương này thích hợp cho các cửa tủ bếp, tủ áo. Tay nắm đũa có nhiều kích thước chiều dài khác nhau, chọn kích thước tay nắm theo bảng sản phẩm dưới đây:

TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Tay nắm đũa CC960 x 1000mm 117.66.70001 299.173 Tay nắm đũa CC960 x 1000mm  
Tay nắm đũa CC 860 x 900mm 117.66.69501 284.625 Tay nắm đũa CC 860 x 900mm  
Tay nắm đũa CC 660 x 700mm 117.66.68501 215.556 Tay nắm đũa CC 660 x 700mm  
Tay nắm đũa CC760 x 800mm 117.66.69001 248.446 Tay nắm đũa CC760 x 800mm  
Tay nắm đũa CC 560 x 600mm 117.66.68001 193.545 Tay nắm đũa CC 560 x 600mm  
Tay nắm đũa 96 x 136mm 117.66.61701 75.900 Tay nắm đũa 96 x 136mm  
Tay nắm đũa 350 x 390mm 117.66.66201 140.668 Tay nắm đũa 350 x 390mm  
Tay nắm đũa 445 x 490mm 117.66.67101 155.848 Tay nắm đũa 445 x 490mm  
Tay nắm đũa 160 x 200mm 117.66.63501 95.255 Tay nắm đũa 160 x 200mm  
Tay nắm đũa 289 x 330mm 117.66. 65301 126.374 Tay nắm đũa 289 x 330mm  
Tay nắm đũa 192 x 232mm 117.66.64401 149.600 Tay nắm đũa 192 x 232mm  
Tay nắm đũa 128 x168mm 117.66.62601 125.400 Tay nắm đũa 128 x168mm -