Tay nắm nhôm hafele tay-nam-nhom-hafele
541,420 Có hàng!

Tay nắm nhôm hafele, các loại tay nắm âm và tay nắm định hình dùng cho cánh cửa đồ nội thất như tủ áo, tủ bếp ...

 • Tay nắm nhôm hafele tay-nam-nhom-hafele
Tay nắm nhôm hafele tay-nam-nhom-hafele

Tay nắm nhôm hafele tay-nam-nhom-hafele

Thông tin sản phẩm
TÊN SPĐƠN GIÁGhi chúĐặc tính
Bas lắp đặt tay nắm 126.37.900 và 126.36.900126.37.99030.360Bas lắp đặt tay nắm 126.37.900 và 126.36.900Mô tả: 90°
Tay nắm định hình bằng nhôm dài 2,5m126.35.925361.790Tay nắm định hình bằng nhôm dài 2,5m
 • Màu: bạc
 • Kích thước: 38 x 21.5 mm
 • Chiều dài: 2500 mm
   
Tay nắm nhôm 32mm109.49.90233.155Tay nắm nhôm 32mm
Tay nắm nhôm CC320mm110.72.911111.320Tay nắm nhôm CC320mm
Tay nắm nhôm CC128mm110.72.90453.889Tay nắm nhôm CC128mm
Tay nắm nhôm CC96mm110.72.90341.745Tay nắm nhôm CC96mm
Tay nắm nhôm CC64mm110.72.90234.155Tay nắm nhôm CC64mm
Tay nắm nhôm CC32mm110.72.901118.657Tay nắm nhôm CC32mm
Nắp che cho tay nắm nhôm 126.36.900126.37.99630.360Nắp che cho tay nắm nhôm 126.36.900
Nắp che bên trái cho tay nắm nhôm 126.37.900126.37.99832.890Nắp che bên trái cho tay nắm nhôm 126.37.900
Nắp che bên phải cho tay nắm nhôm 126.37.900126.37.99732.890Nắp che bên phải cho tay nắm nhôm 126.37.900
Tay nắm nhôm Hafele126.14.901670.450Tay nắm nhôm Hafele
 • Màu: bạc
 • Kích thước: 43 x 20 mm
 • Chiều dài: 2500mm
Tay nắm nhôm màu bạc Hafele126.15.900776.710Tay nắm nhôm màu bạc Hafele
 • Màu: bạc
 • Kích thước: 34.5 x 8.5mm
 • Chiều dài: 2500mm
Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m Hafele126.37.900292.215Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m Hafele
 • Màu: bạc
 • Kích thước: 23 x 49 mm
 • Chiều dài: 2500 mm
   
Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m126.27.904564.190Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m
 • Tiêu chuẩn đóng gói: 2500mm
 • Màu: Bạc
 • Kích thước: A35mm x B19,5mm
   
Tay nắm âm CC192mm151.76.90478.177Tay nắm âm CC192mm
Tay nắm âm CC128, màu bạc151.76.90261.732Tay nắm âm CC128, màu bạc
Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m126.34.925351.670Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m
 • Màu: bạc
 • Kích thước: 37 x 20.2 mm
 • Chiều dài: 2500 mm
   
Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m126.20.905232.760Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m
 • Màu: bạc
 • Kích thước: 11.5 x 19.5 mm
 • Chiều dài: 2500mm 
   
Tay nắm hình bằng nhôm dài 2,5m126.36.900541.420Tay nắm hình bằng nhôm dài 2,5m
 • Màu: bạc
 • Kích thước: 64 x 23 mm
 • Chiều dài: 2500mm
   
Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m A=21126.21.902278.300Tay nắm định hình bằng nhôm 2,5m A=21
 • Màu: bạc
 • Kích thước: 21 x 19.5 mm
 • Tiêu chuẩn đóng gói: 2500mm