Thanh chống cánh tủ piston hafele
81,719 Có hàng!

Thanh chống cho cánh tủ bếp, tủ áo, piston hafele (pitton hafele) sản phẩm sản xuất tại Đức.

  • Thanh chống cánh tủ piston hafele
Thanh chống cánh tủ piston hafele

Thanh chống cánh tủ piston hafele

Thông tin sản phẩm
TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Pittong đẩy cánh cửa 120N (12kg) 373.82.004 81.719 Pittong đẩy cánh cửa 120N (12kg)  
Pittong đẩy cánh cửa 60N (6kg) 373.82.001 81.719 Pittong đẩy cánh cửa 60N (6kg)  
Pitton đẩy cánh cửa 60N (6kg) 373.87.902 71.060 Pitton đẩy cánh cửa 60N (6kg)  
Pitton đẩy cánh cửa 120N (12kg) 373.87.905 81.719 Pitton đẩy cánh cửa 120N (12kg) Pitton đẩy cảnh cửa, lực đẩy 12KG
Thanh chống pitton 80N (8kg) 373.87.903 82.000 Thanh chống pitton 80N (8kg) (Không còn cung cấp)
Pitton đẩy cánh cửa 100N (10kg) 373.87.904 85.000 Pitton đẩy cánh cửa 100N (10kg)