Thùng gao garis tg-gr-bx
2,900,000 Có hàng!

Thùng gạo garis, thùng gạo có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với nhiều loại ngăn tủ.

  • Thùng gao garis tg-gr-bx
Thùng gao garis tg-gr-bx

Thùng gao garis tg-gr-bx

Thông tin sản phẩm
TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Thùng gạo 10kg (Bắt mặt cánh) 102-01-15 1.662.000 Thùng gạo 10kg (Bắt mặt cánh) Kích thước: D470*W100*H560 - Hộc tủ 150mm
Thùng gạo, cánh mở 3 khoang (5kg, 10kg, 15kg) G-45 2.900.000 Thùng gạo, cánh mở 3 khoang (5kg, 10kg, 15kg) Kích thước: W390*D490*H560 - Hộc tủ 450
Thùng gạo, bắt mặt 10kg G-25 1.800.000 Thùng gạo, bắt mặt 10kg Kích thước: W250*D490*H520 - Hộc tủ 300
Thùng gạo, cánh mở 10kg GW-30 2.160.000 Thùng gạo, cánh mở 10kg Kích thước: W250*D490*H230 - Hộc tủ 300mm.
Thùng gạo, cảnh mở 18kg G-18 1.372.000 Thùng gạo, cảnh mở 18kg Kích thước: W220*D390*H480 - Hộc tủ 300mm.
Thùng gạo 15kg (Cánh mở) FH01-A 1.200.000 Thùng gạo 15kg (Cánh mở) Kích thước: D375*W225*H500 - Hộc tủ 300
Thùng gạo 25kg ( cánh mở) 103-3105 1.265.000 Thùng gạo 25kg ( cánh mở) Kích thước: D430 x W230 x H550 - Hộc tủ 300
Thùng gạo thông minh 16kg (bắt mặt cánh) 100-150B 1.833.000 Thùng gạo thông minh 16kg (bắt mặt cánh) Kích thước: D425xW225xH500, Hộc tủ 200