Vật liệu - Phụ kiện Nội thất

Tay nắm V 200mm 1.3.100

66,000
Tay nắm V 3936-160, chất liệu nhôm cao cấp, nhập khẩu chính hãng

Tay nắm đũa 350mm 1.1.102

148,000
Tay nắm đũa E765-320, chất liệu nhôm cao cấp, nhập khẩu chính hãng

Tay nắm L 330mm 1.2.102

79,200
Tay nắm L E09A-320, chất liệu nhôm cao cấp, nhập khẩu chính hãng

Giá treo gtta

2,541,000
Giá treo, giá treo nội thất ứng dụng trong các tủ ảo.

Tay nắm L dài 138mm 1.2.100

42,500
Tay nắm L E09A-128, chất liệu nhôm cao cấp, nhập khẩu chính hãng

Tay nắm định hình U2 2500mm 1.5.100

568,000
Tay nắm định hình E927-2500, chất liệu nhôm cao cấp, nhập khẩu chính hãng

3-Drawer unit 554.99.981

10,230,000
3 bas đẩy hộc tủ 6 bas đệm 1 giá đỡ không giây 1 giá đỡ gắn bên trên 1 giá đỡ gắn bên dưới 1 bộ kết nối 1 nắp đậy dây điện 1 kẹp dây điện

Tay nắm định hình U1 897mm 1.7.900

241,000
Tay nắm định hình L096-897, chất liệu nhôm, nhập khẩu chính hãng

Tay nắm âm định hình L 900mm 1.6.900

214,500
Tay nắm âm định hình L931-900, chất liệu nhôm cao cấp, nhập khẩu chính hãng

Tay nắm núm vuông 55mm 1.4.100

54,200
Tay nắm núm vuông E835-32, chất liệu nhôm, nhập khẩu chính hãng