Vòi rửa cao cấp

Vòi chậu cata FT-31

2,950,000
Vòi rửa cata ft-31 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa cata FT-35

4,350,000
Vòi rửa cata ft-35 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa cata FT-07

2,100,000
Vòi rửa cata ft-07 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi chậu cata FT-34

3,500,000
Vòi rửa cata ft-34 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa FT - 37

3,750,000
Vòi rửa cata ft-37 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa cata Cata FLR

9,000,000
Vòi rửa cata flr – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa cata FT-32

3,150,000
Vòi rửa cata ft-32 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa Cata CBA

3,350,000
Vòi rửa cata cba – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa cata FT-36

3,950,000
Vòi rửa cata ft-36 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome