Vòi rửa cao cấp

Vòi rửa Malloca K 121

2,400,000
Vòi rửa malloca k 121 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 120

2,000,000
Vòi rửa malloca k 120 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 104

2,000,000
Vòi rửa malloca k 104 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K119-T1 K119-T1

3,000,000
Vòi rửa malloca k 119 t1 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 156 BN

4,400,000
Vòi rửa malloca k 156 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 151 T

2,800,000
Vòi rửa malloca k 151 t – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 131

2,400,000
Vòi: 2 chế độ nóng, lạnh Chất liệu: chế tạo bằng đồng thau mạ Chrome 5 lớp Kiểu dáng: sang trọng, hiện đại (BỎ MÃ) Vòi rửa Malloca K 131 Vòi

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 189 BN

3,900,000
Vòi rửa malloca k 189 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 101 BN

5,900,000
Vòi rửa malloca k 101 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu malloca K 136A

2,800,000
Vòi rửa malloca k 136a – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu malloca K 130

2,700,000
Vòi rửa malloca k 130 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu malloca K 105

2,000,000
Vòi rửa malloca k 105 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 111 BN

3,900,000
Vòi rửa malloca k 111 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 103 BN

4,700,000
Vòi rửa malloca k 103 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 124 BN

5,900,000
Vòi rửa malloca k 124 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 123 BN

3,800,000
Vòi rửa malloca k 123 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi rửa Malloca K 116

3,000,000
Vòi rửa malloca k 116 – 2 chế độ nóng lạnh, chất liệu đồng thau mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 119 - T3

3,000,000
Vòi rửa malloca K 119 T3, sang trọng và hiện đại.

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 131 BN

4,700,000
Vòi rửa K 131 BN, chế tạo tủ công, mạ inox, sang trọng hiện đại.

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 129 T

3,000,000
Vòi rửa malloca k 129 t – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 137 BN

4,700,000
Vòi rửa malloca k 137 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi rửa Malloca K 119 T2

Vòi rửa malloca k 119 t2 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome