Vòi rửa Teka MC 10 plus
5,159,000 Có hàng!

Vòi chậu Teka MC 10 Plus - Vòi có thể xoay chuyển, cấp nước linh hoạt, màu chrome

  • Vòi rửa Teka MC 10 plus
Vòi rửa Teka MC 10 plus

Vòi rửa Teka MC 10 plus

Thông tin sản phẩm
  • Kiểu: vòi chậu rửa
  • Vòi: có thể xoay được
  • Ống nước: cấp linh hoạt
  • Màu: chrome
Nhóm sản phẩm
Đặt hàng