Dưới đây là các mẫu phòng ngủ đẹp cho các phòng, phòng master, phòng con trai, phòng ông bà với các góc nhìn trực quan do chuyên gia thiết kế AHDesign đưa ra:

phong-ngu-chi-hang-1.jpg

Phòng ngủ master – chất liệu gỗ Laminate

 phong-ngu-chi-hang-2.jpg

 phong-ngu-chi-hang-3.jpg

 phong-ngu-chi-hang-5.jpg

 phong-ngu-chi-hang-6.jpg

 phong-ngu-chi-hang-7.jpg

 phong-ngu-chi-hang-8.jpg

­­­­­ phong-ngu-chi-hang-9.jpg

 phong-ngu-chi-hang-10.jpg

 phong-ngu-chi-hang-11.jpg

phong-ngu-chi-hang-12.jpg

Phòng ngủ con trai – Chất liệu gỗ Laminate – trắng

 phong-ngu-chi-hang-13.jpg

 phong-ngu-chi-hang-14.jpg

 phong-ngu-chi-hang-15.jpg

 phong-ngu-chi-hang-16.jpg

phong-ngu-chi-hang-17.jpg

phong-ngu-chi-hang-18.jpg

phong-ngu-chi-hang-19.jpg

phong-ngu-chi-hang-20.jpg

phong-ngu-chi-hang-21.jpg

Phòng ngủ ông bà

phong-ngu-chi-hang-22.jpg

phong-ngu-chi-hang-23.jpg

phong-ngu-chi-hang-24.jpg

phong-ngu-chi-hang-25.jpg

phong-ngu-chi-hang-26.jpg

phong-ngu-chi-hang-27.jpg

Bếp Xinh & AHDesign