Thành tiền: 2.880.000 VNĐ

» Đặc điểm cơ bản của công trình:

Diện tích tính giá : 16 (m2)

Đơn giá thiết kế (đã kể đến hệ số diện tích) : 180.000 (VNĐ/m2)

» Chọn gói thiết kế

Gói Thiết kế nội thất gồm:

  • Bản vẽ phối cảnh (3D) các phòng
  • Mặt bằng bố trí nội thất
  • Hồ sơ triển khai đồ đạc
  • Hồ sơ điện, nước
  • Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn
  • Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công)
  • Giám sát thi công