BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT

STT

TÊN SẢN PHẨM

CHẤT LIỆU

ĐƠN GIÁ

1

Giường đôi

Gỗ Xoan Đào

8.000.000đ

 

(1600x2000)

Gỗ Sồi , Tần Bì

8.000.000đ

   

Veneer TQ

4.000.000đ

   

Veneer GIA LAI

4.900.000đ

2

Giường tầng trẻ em có cầu thang

Gỗ Xoan Đào

6.900.000đ

Gỗ Sồi , Tần Bì

4.200.000đ

3

Giường tầng trẻ em không cầu thang

Gỗ Xoan Đào

4.200.000đ

4

Táp đầu giường

Gỗ Sồi , Tần Bì

2.200.000đ

Gỗ Xoan Đào

2.200.000đ

VeneerGIA LAI

1.500.000đ

Veneer TQ

1.200.000

5

Bàn phấn

Gỗ Sồi , Tần Bì

2.650.000đ

Gỗ Xoan Đào

2.650.000đ

VeneerGIA LAI

2.050.000đ

Veneer TQ

1.680.000 đ

6

Tủ áo

Gổ xoan hương

2.800.000đ/m2

Gỗ Xoan Đào, Sồi

3.220.000đ/m2

Gỗ Muồng

2.800.000đ/m2

Gỗ Dổi,

3.750.000đ/m2

VeneerGIA LAI

2.520.000 đ/m2

Veneer TQ

2.050.000 đ/m2

7

Kệ tivi

Gỗ Sồi , Tần Bì

3.250.000đ

Gỗ Xoan Đào

3.250.000đ

VeneerGIA LAI

2.340.000đ

Veneer TQ

1.950.000 đ

8

Ốp gỗ veneer

VeneerGIA LAI

9.750.000đ/m2

Veneer TQ

7.800.000đ/m2