logo-hestia-1.jpg

Giá treo có các khu vực chứa đựng chai lọ cần thiết, được nghiên cứu ứng dụng hệ thống quay, tận dụng không gian sử dụng và dễ dàng khi sử dụng với thiết kế khéo léo cho phép người sử dụng xoay tuỳ ý cả hai hoặc ba tầng cung cấp đầy đủ công năng sử dụng đáp ứng nhu cầu tối đa người sử dụng.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

AHDesign - Bếp Xinh