logo-hestia-1.jpg

Lợi ích thanh đỡ bàn quầy bar:

- Chịu tải tối đa 15kg/ cột

- Khoảng cách tối đa hỗ trợ với nhau giữa các thanh đỡ : 600 mm (6cm).

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Tăng tính tiện ích và thẩm mỹ quầy bar, phù hợp với tủ bếp kết hợp quầy bar dạng hiện đại và có không gian bếp rộng.

4.jpg

5.jpg

AHDesign - Bếp Xinh