Bản lề lá đồng trục dùng cho cánh cửa gỗ BL-2025 Cariny
Mã sản phẩm : BL-2025
38,500 Có hàng!

Bản lề lá đồng trục dùng cho cánh cửa gỗ dày 2.5mm

  • Bản lề lá đồng trục dùng cho cánh cửa gỗ BL-2025 Cariny
Bản lề lá đồng trục dùng cho cánh cửa gỗ BL-2025 Cariny

Bản lề lá đồng trục dùng cho cánh cửa gỗ BL-2025 Cariny

Thông tin sản phẩm

Bản lề lá đồng trục dùng cho cánh cửa gỗ, đường kính 10mm, dày 2.5