Tay nắm

Thanh Arbar

Hình thành một phần của bộ sưu tập Arbar. Tay cầm thanh rắn bằng đồng đa năng

Thanh Gaumont

Hình thành một phần của bộ sưu tập Gaumont. Tay cầm thanh rắn bằng đồng đa năng

Thanh Leebank

Hình thành một phần của bộ sưu tập Leebank, thanh t bằng đồng nguyên khối này có một nút kim cương

Tay Nắm Thanh Lincoln

Hình thành một phần của bộ sưu tập núm và kéo Lincoln. Tay cầm thanh rắn bằng đồng đa

Thanh Sparkbrook

Hình thành một phần của bộ sưu tập Sparkbrook, thanh t bằng đồng nguyên khối này có một nút kim cương

Tay nắm Washwood WAS-K-35 Knob

Một núm đồng thau rắn đặt trên tấm ốp lưng máy vuông phù hợp cho tất cả các tủ.