Giường ngủ tân cổ điển D8009
Mã sản phẩm : D8009
  • Giường ngủ tân cổ điển D8009
Giường ngủ tân cổ điển D8009

Giường ngủ tân cổ điển D8009

Thông tin sản phẩm

Độ dài : 1,8 m. Kích thước: 2160*1910*1570. Thể tích: 0,82.  

Độ dài : 1,5 m. Kích thước: 2160*1610*1530. Thể tích: 0,66.  

Đơn vị
Chiếc
Đặt hàng