Giường ngủ tân cổ điển
Mã sản phẩm : D8001

Nội thất tân cổ điển

  • Giường ngủ tân cổ điển
Giường ngủ tân cổ điển

Giường ngủ tân cổ điển

Thông tin sản phẩm

Độ dài : 1,8 m. Kích thước: 2150*1950*1720. Thể tích: 0,89.  

Độ dài : 1,5 m. Kích thước: 2150*1610*1630. Thể tích: 0,68.  

Đơn vị
Chiếc
Đặt hàng