Vòi chậu Platinum Camella
Mã sản phẩm : Platinum Camella
48,000,000 Có hàng!
Bảo hành: Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn cuả Dudoff London toàn cầu.

Vòi mạ vàng trắng (Platinum).

  • 5
5

5

Thông tin sản phẩm

Vòi mạ vàng trắng (Platinum).
2 chế độ sử dụng, 2 nguồn nước nóng/lạnh. Kết hợp dây kéo.
- Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn cuả Dudoff London toàn cầu.

Nhóm sản phẩm
Đơn vị
Bộ
Đặt hàng