Vòi rửa Teka MT302
2,079,000 Có hàng!

Vòi rửa Teka MT 302 - Vòi xoay cổ thấp, cấp nước linh hoạt

  • Vòi rửa Teka MT302
Vòi rửa Teka MT302

Vòi rửa Teka MT302

Thông tin sản phẩm
  • Kiểu: vòi xoay cổ thấp
  • Ống cấp nước: linh hoạt
  • Màu: chrome
     
Nhóm sản phẩm
Đặt hàng