CÁC HIỆN TƯỢNG

THÔNG TIN - XỬ LÝ

Bếp không hoạt động, các đèn trên mặt bếp không sáng

Kiểm tra nguồn điện cho bếp, kiểm tra cầu chì hoặc Attomat

Khi bật bếp thì bị cắt nguồn điện hoặc nhảy Attomat

Kiểm tra lại cách kết nối đầu dây của bếp với nguồn điện

Bếp dừng hoạt động sau khi bật bếp và hiển thị chữ "C"

Liên quan tới việc lắp đặt, đối lưu khí phần dưới đáy bếp không đủ để thoát nhiệt

Bếp dừng trong lúc đang hoạt động và kết hợp những tiếng BIP

Phần bề mặt bếp bị bẩn. Bấm vào phím AND để kết thúc tiếng BIP và sau đó làm vệ sinh mặt bếp

Đèn báo trên mặt bếp nhấp nháy sau khi đặt thiết bị đun nấu lên mặt bếp

Kiểm tra thiết bị đun nấu có tương thích với bếp từ không. Cần kiểm tra bằng nam châm

Mọi hiện tượng khác đề nghị liên hệ với Trung tâm bảo hành của Hãng hoặc gọi trực tiếp tới Bếp Xinh