Thiết bị nhà bếp

Bếp từ âm Ivy F4B

34,200,000
Bếp từ Dudoff London, 4 bếp nấu.

Bếp từ âm Ivy F3B

28,000,000
Bếp từ Dudoff London, 3 bếp nấu.

Bếp từ âm Ivy F2B

19,000,000
Bếp từ Dudoff London, 2 bếp nấu.

IVY A5B

48,500,000
Bếp từ 5 vùng nấu, tách và liên kết vùng nấu đa điểm.

Bếp từ Ivy A3BT60

16,500,000
Bếp từ 3 vùng nấu riêng biệt.

Bếp từ Ivy A3B

35,000,000
Bếp điện từ 3 vùng nấu riêng biệt. Hai vùng lớn và 1 vùng nhỏ.

Bếp từ Ivy A2B

27,000,000
Bếp điện từ 2 vùng nấu lớn riêng biệt.

Bếp điện Celadon M4B

19,700,000
Bếp điện Dudoff London, 4 bếp nấu.

Bếp điện Dudoff London Celadon F4B

16,500,000
Bếp điện Dudoff London, 4 bếp nấu.

Bếp điện Dudoff London Celadon F3BR

14,300,000
Bếp điện Dudoff London hình tròn, 3 bếp nấu.

Bếp điện Dudoff London Celadon F3B

15,600,000
Bếp điện Dudoff London, 3 bếp nấu.

Máy hút mùi Sunrise Gold

98,000,000
Máy hút mùi trang trí Downdraft âm bàn bếp hình bán nguyệt, chế tạo bán thủ công từ gốm Ceramic, kính đen và Inox 304.

Máy hút khử mùi Sunrise Copper

98,000,000
Máy hút mùi trang trí Downdraft âm bàn bếp hình bán nguyệt, chế tạo bán thủ công từ gốm Ceramic, kính đen và Inox 304.

Máy khử mùi âm bàn Horizon

55,000,000
Máy hút âm bàn Downdraft, bề mặt máy âm toàn phần.

Hút khói khử mùi Heli

70,000,000
Máy hút mùi trang trí Downdraft âm bàn bếp mặt cong, kính đen và Inox 304.

Khử mùi nhà bếp Plato BG

29,500,000
Máy hút mùi áp tường trang trí bề mặt kính.

Hút khói khử mùi nhà bếp Planet 90SS

30,000,000
Máy hút mùi áp tường trang trí kính và Inox 304.

Máy khử mùi Nima 90W

39,000,000
Máy hút mùi áp tường trang trí, bề mặt kết hợp kính và Inox 304.

Máy hút mùi Malta

28,000,000
Máy hút mùi áp tường bề mặt phẳng trang trí kết hợp kính đen và Inox.

Máy khử mùi bếp Jupiter B

35,000,000
Máy hút mùi áp tường trang trí hình nón. Kết hợp kính và sơn.

Máy hút khói nhà bếp Juno

34,700,000
Máy hút mùi áp tường trang trí kính đen và Inox 304.

Máy hút hút khử mùi Iris BC

32,280,000
Máy hút mùi áp tường trang trí hình tròn, chế tạo bán thủ công kết hợp gốm Ceramic và Inox 304.