Máy hút mùi - hút khói

Máy hút mùi Cata AERIS GLASS Q4S

49,950,000
Hút mùi Cata AERIS Glass Q4S - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ hút, chất liệu inox và kính

Máy hút mùi Cata Modula DT4S

57,950,000
Hút mùi Cata Modula DT4S - Điều khiển kỹ thuật số, động cơ tuabin đôi, hiển thị Led, chế độ hút đẩy trực tiếp

Máy hút mùi Cata SELENE

47,750,000
Hút mùi Cata SELENE - Điều khiển kỹ thuật số, hiển thị Led, động cơ tuabin đôi

Máy hút mùi Cata ARKETYPE

33,750,000
Hút mùi Cata ARKETYPE - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ, phin lọc mỡ nhiều lớp bằng hợp kim

Máy hút mùi Cata SYGMA VL3 BL

16,500,000
Hút mùi Cata SYGMA VL3 BL - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ

Máy hút mùi Cata OLIMPIA VL3 BL

27,750,000
Hút mùi Cata OLIMPIA VL3 BL - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi

Hút mùi treo tường Cata V Plus VL3

21,500,000
Hút mùi Cata V Plus VL3 - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi

Hút mùi treo tường Cata PV VL3

21,500,000
Hút mùi Cata PV VL3 - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ

Hút mùi treo tường Cata S 900

18,750,000
Hút mùi Cata S900 - Điều khiển cơ 3 tốc độ, động cơ tuabin đôi

Hút mùi treo tường Cata S1200

19,900,000
Hút mùi Cata S1200 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ hút

Hút mùi treo tường Cata C Glass 700

18,750,000
Hút mùi Cata C Glass 700 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ

Hút mùi treo tường Cata C Glass 900

21,500,000
Hút mùi Cata C Glass 900 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ hút

Hút mùi treo tường Cata Neblia inox 700

10,750,000
Hút mùi Cata Neblia inox 700 - Động cơ tuabin đôi, điều khiển cơ 3 tốc độ

Hút mùi treo tường Neblia inox 900

12,750,000
Hút mùi Cata Neblia inox 900 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ

Hút mùi treo tường Cata Neblia black 700

10,750,000
Hút mùi Cata Neblia black 700 - Điều khiển 3 tốc độ, động cơ tuabin đôi, phin lọc mỡ nhiều lớp kim loại

Hút mùi treo tường Cata Neblia black 900

12,750,000
Hút mùi Cata Neblia Black 900 - Động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ, phin lọc mỡ nhiều lớp bằng kim loại

Hút mùi treo tường Omega Inox 700

10,500,000
Hút mùi Cata Omega Inox 700 - Động cơ tuabin đôi, điều khiển cơ 3 tốc độ, phin lọc mỡ bằng kim loại

Hút mùi treo tường Cata Omega inox 900

12,000,000
Hút mùi Cata Omega inox 900 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ

Hút mùi treo tường Omega black 700

10,500,000
Hút mùi Cata Omega Black 700 - Điều khiển cơ 3 tốc độ, động cơ tuabin đôi

Hút mùi treo tường Cata W inox 700

9,750,000
Hút mùi Cata W inox 700 - Động cơ tuabin đôi, điều khiển cơ 3 tốc độ

Hút mùi treo tường W inox 900

10,500,000
Hút mùi Cata W inox 900 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ hút

Hút mùi treo tường Cata W black 700

9,750,000
Hút mùi Cata W black 700 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ hút