Phụ kiện tủ bếp Blum

Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg 423.53.740

524,000
Ray âm giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg

Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg 423.53.735

502,000
Ray âm giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg

Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg 423.53.730

502,000
Ray âm giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg