Vòi rửa Teka ARES
3,399,000 Có hàng!

Vòi chậu Teka Ares - vòi có thể xoay chuyển, cấp nước linh hoạt, màu chrome

  • Vòi rửa Teka ARES
Vòi rửa Teka ARES

Vòi rửa Teka ARES

Thông tin sản phẩm
  • Mô tả: Vòi có thể xoay được
  • Ống nước cấp: linh hoạt
  • Vòi chậu rửa: Màu Chrome.
Nhóm sản phẩm
Đặt hàng