Vòi rửa cao cấp

Vòi rửa Teka MB2 Pull out

4,719,000
Vòi chậu Teka MB 2 pull out - Màu chrome, ấp nước linh hoạt, có thể xoay chuyển

Vòi rửa Teka MB 2 pull out (hight)

4,290,000
Vòi chậu Teka MB 2 pull out hight - Vòi xoay cổ cao, cấp nước linh hoạt, có thể xoay chuyển

Vòi rửa Teka EXPRESSION

6,919,000
Vòi chậu Teka Expression - Có thể xoay chuyển, hệ thống thổi khí chống bám cặn, cấp nước linh hoạt, màu chrome

Vòi rửa Teka Kobe

6,699,000
Vòi chậu Teka Kobe - Vòi có thể xoay chuyển, cấp nước linh hoạt, màu chrome

Vòi rửa Teka Elan/MW

8,349,000
Vòi chậu Teka Elan/MW - vòi đúc crome, có thể xoay chuyển, dạng pull-out

Vòi rửa Teka Kobe Pro

9,119,000
Vòi rửa Teka Koba Pro - Vòi đúc crome, có thể xoay chuyển

Vòi rửa Teka MB2

3,289,000
Vòi chậu Teka MB 2 - Có thể xoay chuyển, màu chrome, cấp nước linh hoạt

Vòi rửa Teka MC 10 plus pull out (hight)

6,919,000
Vòi chậu Teka MC 10 Plus pull out hight - Vòi đúc nhẹ, có thể xoay chuyển, màu chrome

Vòi rửa Teka MF2

1,859,000
Vòi chậu Teka MF2 - Có thể xoay chuyển, màu chrome

Vòi rửa Malloca K 121

2,400,000
Vòi rửa malloca k 121 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Baumatic RIO

7,500,000
Vòi rửa baumatic rio – chất liệu inox, 2 đường nước

Vòi chậu cata FT-31

2,950,000
Vòi rửa cata ft-31 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 120

2,000,000
Vòi rửa malloca k 120 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Baumatic NASSAU

7,800,000
Vòi rửa baumatic nassau – chất liệu inox, 2 đường nước

Vòi rửa Nardi GMCA JB/JN

6,800,000
Vòi rửa nardi gmca jb/jn – chất liệu inox mạ chrome

Vòi rửa cata FT-35

4,350,000
Vòi rửa cata ft-35 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 104

2,000,000
Vòi rửa malloca k 104 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Baumatic SWAN

5,800,000
Vòi rửa baumatic swan – chất liệu inox, 2 đường nước

Vòi rửa Fagor GCA - CR

3,400,000
Vòi rửa fagor gca-cr – vòi cắm chậu 2 đường nước, màu chrome

Vòi chậu Nardi GMCK SL/JB

7,800,000
Vòi rửa nardi gmck sl/jb – chất liệu inox mạ chrome

Vòi rửa cata FT-07

2,100,000
Vòi rửa cata ft-07 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome