Vòi rửa cao cấp

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 124 BN

5,900,000
Vòi rửa malloca k 124 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 123 BN

3,800,000
Vòi rửa malloca k 123 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi rửa Malloca K 116

3,000,000
Vòi rửa malloca k 116 – 2 chế độ nóng lạnh, chất liệu đồng thau mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 119 - T3

3,000,000
Vòi rửa malloca K 119 T3, sang trọng và hiện đại.

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 131 BN

4,700,000
Vòi rửa K 131 BN, chế tạo tủ công, mạ inox, sang trọng hiện đại.

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 129 T

3,000,000
Vòi rửa malloca k 129 t – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 137 BN

4,700,000
Vòi rửa malloca k 137 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi rửa Malloca K 119 T2

Vòi rửa malloca k 119 t2 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 142 BN

5,500,000
Vòi rửa malloca k 142 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi rửa Malloca K 119 - T4

Vòi rửa malloca k 119 t4 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K119 - T6 K 119 - T6

Vòi rửa malloca k 119 t6 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 119- T9

3,000,000
Vòi rửa malloca k 119 t9 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K119 - T8 K119-T8

2,800,000
Vòi rửa malloca k 119 t8 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 119 T7

Vòi rửa malloca k 1119 t7 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K110A K 110A

Vòi rửa malloca k 110a – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 139

2,400,000
Vòi rửa malloca k 139 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 140

3,000,000
Vòi rửa malloca k 140 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome

Vòi rửa cata Cata FLR

9,000,000
Vòi rửa cata flr – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa cata FT-32

3,150,000
Vòi rửa cata ft-32 – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi chậu chế tạo thủ công malloca K 102 BN

5,900,000
Vòi rửa malloca k 102 bn – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ inox

Vòi rửa Cata CBA

3,350,000
Vòi rửa cata cba – vòi cắm chậu, 2 đường nước, vòi rút, chất liệu mạ chrome

Vòi rửa Malloca K 101

Vòi rửa malloca k 101 – vòi nóng lạnh, chất liệu đồng mạ chrome