Sản phẩm

xda123456

Chậu rửa Carysil LAC1-Metallic

8,950,000
Chậu rửa Carysil LAC1 - 2 hố, không cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu 1 hố vuông, không lỗ xả tràn Carysil SAA1-Granite

4,950,000
Chậu rửa Carysil SAA1 - 1 hố vuông, có xả tràn, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 1 hố vuông, không lỗ xả tràn Carysil SAA1-Metallic

5,450,000
Chậu rửa Carysil SAA1 - 1 hố vuông, có xả tràn, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu 1 va 1/2 hố rửa, không lỗ xả tràn Carysil SWA1-Granite

6,950,000
Chậu rửa Carysil SWA1 - Chậu 1 hố lở, chất liệu đá cao cấp, chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt, dễ lau chùi

Chậu rửa 1 và 1/2 hố, không lỗ xả tràn Carysil SWA1-Metallic

7,450,000
Chậu rửa Carysil SWA1 - Chậu 1 hố lở, chất liệu đá cao cấp, chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt, dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hỗ, có xả tràn, không cánh Carysil MOB2-Granite

6,450,000
Chậu rửa Carysil MOB2 - 2 hố, có xả tràn, không cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, có xả tràn, không cánh Carysil MOB2-Metallic

6,950,000
Chậu rửa Carysil MOB2 - 2 hố, có xả tràn, không cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, không cánh Carysil VIC3-Granite

6,950,000
Chậu rửa Carysil VIC3 - 2 hố, có xả tràn, không cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, không cánh Carysil VIC3-Metallic

7,450,000
Chậu rửa Carysil VIC3 - 2 hố, có xả tràn, không cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu 1 hố tròn, 1 cánh Carysil ROA2-Metallic

6,950,000
Chậu rửa Carysil ROA2 - 1 hố, có xả tràn, có cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 1 hố tròn, 1 cánh Carysil ROA2-Granite

6,450,000
Chậu rửa Carysil ROA2 - 1 hố, có xả tràn, có cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, 1 cánh Carysil JAC1-Granite

8,450,000
Chậu rửa Carysil JAC1 - 2 hố, có xả tràn, có cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, 1 cánh Carysil JAC1-Metallic

8,950,000
Chậu rửa Carysil JAC1 - 2 hố, có xả tràn, có cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, 1 cánh Carysil BEC2-Granite

7,450,000
Chậu rửa Carysil BEC2 - 2 hố, có xả tràn, có cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, 1 cánh Carysil BEC2-Metallic

7,950,000
Chậu rửa Carysil BEC2 - 2 hố, có xả tràn, có cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, không cánh Carysil LAC1-Granite

8,450,000
Chậu rửa Carysil LAC1 - 2 hố, không cánh, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, không cánh Carysil LAC2-Metallic

8,450,000
Chậu rửa Carysil LAC2 - 2 hố, có xả tràn, không cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, không cánh Carysil LAC2-Granite

7,450,000
Chậu rửa Carysil LAC2 - 2 hố, có xả tran, không cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, không cánh Carysil LMC5-Granite

7,950,000
Chậu rửa Carysil LMC5 - 2 hố, không cánh ráo nước, có xả tràn, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, không cánh LMC5-Metallic

8,450,000
Chậu rửa Carysil LMC5 - 2 hố, có xả tràn, không cánh ráo nước, chất liệu đá cao cấp chống rạn nứt, chống bám bẩn, chịu nhiệt và dễ lau chùi

Chậu rửa 2 hố, không cánh Carysil LMC4-03

7,450,000
Chậu rửa 2 hố, không cánh LMC4-03 của Carysil chất liệu đá cao cấp, chống rạn nứt, dễ vệ sinh, lau chùi.

Chậu rửa 2 hố, không cánh Carysil LMC4

6,950,000
Chậu rửa 2 hố, không cánh LMC4 của Carysil - chất liệu đá cao cấp, chống rạn nứt, dễ vệ sinh, lau chùi.