Sản phẩm

xda123456

Hút mùi âm tủ cata TF 5260 ALU

5,350,000
Hút mùi âm tủ cata TF 5260 ALU độ ồn 46 db

Hút mùi âm tủ cata SBOX

5,950,000
Hút mùi âm tủ cata SBOX tuabin đôi tangencial

Hút mùi âm tủ cata TF 2003 Duralum

6,550,000
Hút mùi âm tủ cata TF 2003 Duralum tuabin đôi tangencial, 80w 2 tốc độ

Hút mùi âm tủ cata TF 5260 black

5,050,000
Hút mùi âm tủ cata TF 5260 black công suất 600m3/h

Hút mùi âm tủ P 3260 inox

4,550,000
Hút mùi âm tủ P 3260 inox công suất 450m3/h

Hút mùi âm tủ cata P 3260 black

4,200,000
Hút mùi âm tủ cata P 3260 black công suất : 450m3/h

Máy hút mùi Cata Gamma Glass RC

29,950,000
Hút mùi Cata Gamma Glass RC - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi

Hút mùi 900S

15,500,000
Hút mùi Cata FH 900S - Chất liệu inox, kính, điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ hút, phin lọc mỡ hợp kim nhiều lớp

Máy hút mùi Cata AERIS Q4S

47,500,000
Hút mùi Cata AERIS Q4S - Điều khiển điện tử, phin lọc inox, động cơ tuabin đôi, chế độ hút đẩy trực tiếp

Máy hút mùi Cata AERIS GLASS Q4S

49,950,000
Hút mùi Cata AERIS Glass Q4S - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ hút, chất liệu inox và kính

Máy hút mùi Cata Modula DT4S

57,950,000
Hút mùi Cata Modula DT4S - Điều khiển kỹ thuật số, động cơ tuabin đôi, hiển thị Led, chế độ hút đẩy trực tiếp

Máy hút mùi Cata SELENE

47,750,000
Hút mùi Cata SELENE - Điều khiển kỹ thuật số, hiển thị Led, động cơ tuabin đôi

Máy hút mùi Cata ARKETYPE

33,750,000
Hút mùi Cata ARKETYPE - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ, phin lọc mỡ nhiều lớp bằng hợp kim

Máy hút mùi Cata SYGMA VL3 BL

16,500,000
Hút mùi Cata SYGMA VL3 BL - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ

Máy hút mùi Cata OLIMPIA VL3 BL

27,750,000
Hút mùi Cata OLIMPIA VL3 BL - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi

Hút mùi treo tường Cata V Plus VL3

21,500,000
Hút mùi Cata V Plus VL3 - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi

Hút mùi treo tường Cata PV VL3

21,500,000
Hút mùi Cata PV VL3 - Điều khiển điện tử, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ

Hút mùi treo tường Cata S 900

18,750,000
Hút mùi Cata S900 - Điều khiển cơ 3 tốc độ, động cơ tuabin đôi

Hút mùi treo tường Cata S1200

19,900,000
Hút mùi Cata S1200 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ hút

Hút mùi treo tường Cata C Glass 700

18,750,000
Hút mùi Cata C Glass 700 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi 3 tốc độ

Hút mùi treo tường Cata C Glass 900

21,500,000
Hút mùi Cata C Glass 900 - Điều khiển cơ, động cơ tuabin đôi, 3 tốc độ hút

Hút mùi treo tường Cata Neblia inox 700

10,750,000
Hút mùi Cata Neblia inox 700 - Động cơ tuabin đôi, điều khiển cơ 3 tốc độ