Bếp từ - bếp điện

Bếp điện fagor 2VFT-900S

24,150,000
Bếp điện 2VFT-900S - 2 bếp siêu mạnh, điều khiển kỹ thuật số, khoá trẻ em an toàn, hiển thị dư nhiệt. Sản xuất bới Fagor.

Bếp hỗn hợp fagor I-200TS/TAX

27,600,000
Bếp hỗn hợp I-200TS - điều khiển kỹ thuật số, khoá trẻ em an toàn, điều nhiệt an toàn cho mọi bếp, hiển thị dư nhiệt. Sản xuất bới Fagor.

Bếp hỗn hợp fagor 5IFT-22X

32,450,000
Bếp hỗn hợp 5IFT-22X - 4 bếp, điều khiển kỹ thuật số, khoá trẻ em an toàn, hiển thị dư nhiệt, bộ điều nhiệt an toàn. Sản xuất bới Fagor.

Bếp cảm ứng từ fagor IF-4AX

34,800,000
Bếp cảm ứng từ IF-4AX - 4 bếp, điều khiển kỹ thuật số, khoá trẻ em an toàn, hiển thị dư nhiệt. Sản xuất bới Fagor.

Bếp cảm ứng từ fagor IF-4S

35,500,000
Bếp cảm ứng từ IF-4S - 4 bếp, điều khiển kỹ thuật số, khoá trẻ em an toàn, hiển thị dư nhiệt. Sản xuất bới Fagor.

Bếp cảm ứng từ fagor IF-Light 40S

36,900,000
Bếp cảm ứng từ IF-Light 40S - 4 lò nấu, chức năng hẹn giờ, tự điều chỉnh nhiệt độ, tự ngắt an toàn. Sản xuất bới Fagor.

Bếp cảm ứng từ fagor IF-Light 30S

34,900,000
Bếp cảm ứng từ IF-Light 30S - 3 siêu bếp, điều khiển kỹ thuật số, hiển thị dư nhiệt, khoá trẻ em an toàn. Sản xuất bới Fagor.

Bếp cảm ứng từ fagor IF-30 BLX

39,800,000
Bếp cảm ứng từ IF-30ALX, 3 siêu bếp, điều khiển điện tử, khoá trẻ em an toàn, hiển thị dư nhiệt, bộ điều nhiệt an toàn. Sản xuất bới Fagor.

Bếp điện từ âm bosch BĐ 007/539.06.621 PID675N24E

36,304,000
Bếp điện từ âm bosch BĐ 007 PID675N24E/539.06.621, ba bếp tự động nhận nồi, báo kết thúc bằng âm thanh, có 9 chương trình nấu tự động.

Bếp điện từ âm ceramic bosch BĐ 006 539.06.511 / PIE645T14E

Bếp điện từ PIE645T14E - mặt gốm thuỷ tinh bền đẹp, điều khiển cảm ứng. Sản xuất bới Bosch.

Bếp cảm ứng điện từ Cata VIP 302 VI

12,350,000
Bếp điện từ 302 VI - 2 vùng nấu, điều khiển núm vặn, chất liệu mặt kính vitroceramic. Sản xuất bới Cata.

Bếp cảm ứng điện từ Cata VIP I 302 FTCI

32,950,000
Bếp điện từ I 302 FTCI - 2 vùng nấu, điều khiển cảm ứng, chất liệu mặt kính vitroceramic. Sản xuất bới Cata.

Bếp điện âm siêu phẳng cata I 603 FTCI

39,500,000
Bếp điện âm I 603 FTCI - 3 vùng nấu, điều khiển cảm ứng, chất liệu vitroceramic. Sản xuất bới Cata.