Phụ kiện tủ bếp Hafele

Chặn bánh xe cho cửa trượt 941.62.042

63,000
Chặn bánh xe cho cửa trượt 160kg

Bánh xe cho cửa trượt Hafele 941.62.014

465,000
Bánh xe cho cửa trượt 160kg

Trục quay trên Hafele 941.04.021

215,000
Trục quay trên

Trục quay dưới Hafele 407.58.011

225,000
Trục quay dưới

Thanh nhôm định vị dưới Hafele 940.42.601

393,000
Thanh nhôm định vị dưới, dài 6m

Thanh nhôm định vị dưới Hafele 940.42.401

248,000
Thanh nhôm định vị dưới, dài 4m

Thanh nhôm định vị dưới Hafele 940.42.301

194,000
Thanh nhôm định vị dưới, dài 3m

Thanh nhôm định vị dưới Hafele 940.42.201

131,000
Thanh nhôm định vị dưới dài 2m

Thanh nhôm trượt Hafele 942.34.960

2,261,000
Thanh nhôm trượt dài 6m, cho cửa 250kg

Thanh nhôm trượt Hafele 942.34.940

1,664,000
Thanh nhôm trượt dài 4m, cho cửa 250kg

Thanh nhôm trượt Hafele 942.34.930

1,220,000
Thanh nhôm trượt dài 3m, cho cửa 250kg

Thanh nhôm trượt Hafele 942.34.920

814,000
Thanh nhôm trượt dài 2m, cho cửa 250kg

Chặn bánh xe cho cửa trượt Hafele 942.34.041

63,000
Chặn bánh xe cho cửa trượt 250kg

Bánh xe cho cửa trượt Hafele 942.36.012

447,000
Bánh xe cho cửa trượt 250kg

Thanh nhôm trượt Hafele 940.43.962

880,000
Thanh nhôm trượt dài 6m, cho cửa 100kg

Thanh nhôm trượt Hafele 940.43.942

594,000
Thanh nhôm trượt dài 4m, cho cửa 100kg

Thanh nhôm trượt Hafele 940.43.932

446,000
Thanh nhôm trượt dài 3m, cho cửa 100kg

Thanh nhôm trượt Hafele 940.43.922

297,000
Thanh nhôm trượt dài 2m cho cửa 100kg

Chặn bánh xe cửa trượt Hafele 940.42.041

45,000
Chặn bánh xe cửa trượt 100kg

Bộ phụ kiện kéo mở 2 cánh mở Hafele 940.44.000

1,212,000
Bộ phụ kiện kéo mở 2 cánh mở

Bas nhựa dẫn hướng cửa trượt Hafele 940.42.031

11,000
Bas nhựa dẫn hướng cửa trượt

Bánh xe trượt Hafele 941.02.014

329,000
Bánh xe trượt 100kg