Phụ kiện tủ bếp Hafele

Giá góc xoay hình lá Hafele mở trái 541.32.621

13,803,000
Giá góc xoay hình lá Hafele mở trái

Giá góc xoay hình lá Hafele mở phải 541.32.620

13,803,000
Giá góc xoay hình lá Hafele mở phải

Giá góc liên hoàn Hafele mở phải 546.17.602

24,486,000
Giá góc liên hoàn Hafele mở phải

Giá góc liên hoàn Hafele mở trái 546.17.603

24,486,000
Giá góc liên hoàn Hafele mở trái

Giá để dụng cụ vệ sinh bếp Hafele 545.48.911

3,047,000
Giá để dụng cụ vệ sinh bếp 300mm

Giá gia vị, chai lọ 3 tầng Hafele 545.59.552

11,851,000
Giá gia vị, chai lọ 3 tầng 300mm

Giá gia vị, chai lọ 2 tầng Hafele 545.59.542

7,554,000
Giá gia vị, chai lọ 2 tầng 300mm

Giá gia vị, chai lọ Hafele 545.61.073

4,268,000
Giá gia vị, chai lọ có giá để khay lò nướng

Giá gia vị, chai lọ Hafele 545.61.063

4,334,000
Giá gia vị, chai lọ có thanh treo khăn

Giá gia vị, chai lọ 3 tầng Hafele 545.61.029

5,599,000
Giá gia vị, chai lọ 3 tầng 150mm

Giá gia vị, chai lọ 2 tầng Hafele 545.61.028

4,114,000
Giá gia vị, chai lọ 2 tầng 150mm

Giá dao thớt Hafele Cooking Agent 549.24.952

4,532,000
Giá dao thớt Hafele Cooking Agent 925-350mm

Giá dao thớt Hafele Cooking Agent 545.13.951

4,235,000
Giá dao thớt Hafele Cooking Agent 951-300mm

Tay nâng cánh đôi xếp Hafele 372.37.120

4,400,000
Tay nâng cánh đôi xếp Hafele hộc tủ cao 840-910mm, 7.3-14.6kg, màu xám

Tay nâng cánh đôi xếp Hafele 372.37.116

4,290,000
Tay nâng cánh đôi xếp Hafele hộc tủ cao 770-840mm, 8-15.5kg, màu xám

Tay nâng cánh đôi xếp Hafele 372.37.112

4,070,000
Tay nâng cánh đôi xếp Hafele hộc tủ cao 710-790mm, 8.7-17.2kg, màu xám

Tay nâng cánh đôi xếp Hafele 372.37.110

4,015,000
Tay nâng cánh đôi xếp Hafele hộc tủ cao 710-790mm, 5.2-10.3kg, màu xám

Tay nâng cánh đôi xếp Hafele 372.37.104

3,960,000
Tay nâng cánh đôi xếp Hafele hộc tủ cao 650-730mm, 5.8-11.6kg, màu xám

Tay nâng cánh đôi xếp Hafele 372.37.124

3,850,000
Tay nâng cánh đôi xếp Hafele hộc tủ cao 580-650mm, 4.3-8.8kg, màu xám

Tay nâng cánh đôi xếp Hafele 372.37.122

3,685,000
Tay nâng cánh đôi xếp Hafele hộc tủ cao 520-590mm, 4.8-9.8kg, màu xám

Piston đẩy cánh tủ Hafele 373.82.004

86,000
Piston đẩy cánh tủ Hafele 12kg

Piston đẩy cánh tủ Hafele 373.82.002

86,000
Piston đẩy cánh tủ Hafele 8kg