Cơ cấu tay nâng cánh tủ Aventos
Mã sản phẩm : tn-aventos
5,480,000 Có hàng!

Các loại tay nâng aventos, sản phẩm sử dụng cho việc mở nâng, lật cánh tủ. Giá tùy theo loại tay nâng và loại cơ cấu.

  • Cơ cấu tay nâng cánh tủ Aventos tn-aventos
Cơ cấu tay nâng cánh tủ Aventos tn-aventos

Cơ cấu tay nâng cánh tủ Aventos tn-aventos

Thông tin sản phẩm

AVENTOS HF của Blum dành được giải thưởng phụ kiện cho tủ treo hai cánh xếp. Với khoảng chiều cao và rộng cho phép, AVENTOS HF giúp thỏa mãn mọi yêu cầu thiết kế, dễ dàng lắp đặt và sử dụng.

 

cac loai tay nang

TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
cơ cấu nâng aventos 372.86.50103 10.500.000 cơ cấu nâng aventos cao 300-399mm, tải trọng 1,25-4,25kg
cơ cấu nâng aventos 372.84.52303 13.000.000 cơ cấu nâng aventos cao 676-800mm, trọng lượng 10,5-21,5kg
cơ cấu nâng aventos 372.84.52203 12.500.000 cơ cấu nâng aventos cao 676-800mm, trọng lượng 6-13,5kg
cơ cấu nâng aventos 372.84.52103 12.500.000 cơ cấu nâng aventos cao 676-800mm, trọng lượng 4-8kg
cơ cấu nâng aventos 372.84.51303 13.000.000 cơ cấu nâng aventos cao 526-675mm, trọng lượng 9,75-19kg
cơ cấu nâng aventos 372.84.51203 12.500.000 cơ cấu nâng aventos cao 526-675mm, trọng lượng 5-13kg
cơ cấu nâng aventos 372.84.51103 12.000.000 cơ cấu nâng aventos cao 526-675mm, trọng lượng 3-6,75kg
cơ cấu nâng aventos 372.84.50303 12.500.000 cơ cấu nâng aventos cao 350-525mm, trọng lượng 7,25-15kg
cơ cấu nâng aventos 372.84.50203 12.000.000 cơ cấu nâng aventos cao 350-525mm, trọng lượng 3,25-9,5kg
cơ cấu nâng aventos 372.85.50404 3.320.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 3200-9000
cơ cấu nâng aventos 372.85.50304 2.330.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 1500-4400
cơ cấu nâng aventos 372.85.50204 2.000.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 750-2500
Bo tay nang bang thep cao 700-900mm 20F3801 372.74.613 900.000 Bo tay nang bang thep cao 700-900mm cao 700-900mm
bo tay nang bang thep cao 560-710mm 20f3501 372.74.612 825.000 bo tay nang bang thep cao 560-710mm cao 560-710mm
Bo tay nang bang thep cao 480-570mm 20F3201 372.74.611 715.000 Bo tay nang bang thep cao 480-570mm cao 480-570mm
Bo tay nang bang thep cao 760-1040mm 20F3901 372.74.614 1.100.000 Bo tay nang bang thep cao 760-1040mm cao 760-1040mm
Bộ tay nâng HL đầy đủ phụ kiện 372.86.50401 3.000.000 Bộ tay nâng HL đầy đủ phụ kiện cao 300-580mm, tải trọng 4,25-20kg
Ray âm S1, 50 KG, inox S1.500 IX50.565.S1.MIX 1.850.000 Ray âm S1, 50 KG, inox 50kg
Ray âm S1, 50kg, xám bạc S1.500 SG50.565.S1.MSG 1.390.000 Ray âm S1, 50kg, xám bạc Tải 50KG
Ray âm S1, 30KG, inox S1.500 IX.555.S1.MIX 1.620.000 Ray âm S1, 30KG, inox 30kg
Ray âm S1, 30KG xám bạc S1.500 SG 555.S1.MSG 1.150.000 Ray âm S1, 30KG xám bạc Tải 30 kg,
Bộ tay nâng 20F 3801 700 - 900 372.74.613 1.040.000 Bộ tay nâng 20F 3801 700 - 900 Hệ thống tay nâng nâng cánh cửa tủ lên phía trên, giúp bạn có thể dễ dàng lấy vật dụng bên trong tủ mà không bị cánh cửa cản tầm nhìn. 

Sản phẩm tay nâng AVENTOS rất dễ sử dụng: Dễ mở, có thể dừng lại tại mọi vị trí mong muốn và giảm ồn khi đóng lại nhờ vào giảm chấn BLUMOTION. Các ưu điểm khác của tay nâng AVENTOS: hoạt động ổn định, thiết kế đẹp và độ bền cao.
Cơ cấu tay nâng 2 cánh 700 - 900 Aventos HF 372.74.50201 2.430.000 Cơ cấu tay nâng 2 cánh 700 - 900 Aventos HF Lắp đậy bộ tay nâng màu xám, hoặc màu trắng, góc mở rộng.
Bộ tay nâng Aventos HS intivo 372.84.51202 4.210.000 Bộ tay nâng Aventos HS intivo cao 526-675mm, trọng lượng 5-13kg
Bộ tay nâng Aventos HS intivo 372.84.51302 5.480.000 Bộ tay nâng Aventos HS intivo cao 526-675mm, trọng lượng 9,75-19kg
Bộ tay nâng Aventos HS 372.84.51201 4.160.000 Bộ tay nâng Aventos HS cao 526-675mm, trọng lượng 5-13kg
Bộ tay nâng Aventos HS 372.84.51301 5.430.000 Bộ tay nâng Aventos HS cao 526-675mm, trọng lượng 9,75-19kg
cơ cấu nâng aventos 372.74.50103 10.000.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 2600-5550
cơ cấu nâng aventos 372.74.50203 10.500.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 5350-10150
cơ cấu nâng aventos 372.74.50303 10.500.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 9000-17250
cơ cấu nâng aventos 372.84.50103 12.000.000 cơ cấu nâng aventos cao 350-525mm, trọng lượng 2-5kg
cơ cấu nâng aventos 372.86.50203 10.500.000 cơ cấu nâng aventos cao 300-550mm, trọng lượng 1,75-7,25kg
cơ cấu nâng aventos 372.86.50303 10.500.000 cơ cấu nâng aventos cao 300-580mm, trọng lượng 2-12kg
cơ cấu nâng aventos 372.86.50403 10.500.000 cơ cấu nâng aventos cao 300-580mm, trọng lượng 4,25-20kg
cơ cấu nâng aventos 372.86.50503 12.000.000 cơ cấu nâng aventos cao 380-580mm, tải trong 8,25-20kg
cơ cấu nâng aventos 372.86.61101 1.250.000 cơ cấu nâng aventos cao 300-350mm
cơ cấu nâng aventos 372.86.61201 1.300.000 cơ cấu nâng aventos cao 350-400mm
cơ cấu nâng aventos 372.86.61301 1.350.000 cơ cấu nâng aventos cao 400-550mm
cơ cấu nâng aventos 372.86.61401 1.500.000 cơ cấu nâng aventos cao 450-580mm
cơ cấu nâng aventos 372.85.50103 10.500.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 480-1500
cơ cấu nâng aventos 372.85.50203 10.500.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 750-2500mm
cơ cấu nâng aventos 372.85.50303 10.500.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 1500-4400mm
cơ cấu nâng aventos 372.85.50403 11.500.000 cơ cấu nâng aventos hệ số lực 3200-9000mm
Bộ tay nâng Aventos HS intivo 372.84.52102 4.210.000 Bộ tay nâng Aventos HS intivo cao 676-800mm, trọng lượng 4-8kg
Bộ tay nâng Aventos HS intivo 372.84.52202 4.210.000 Bộ tay nâng Aventos HS intivo cao 676-800mm, trọng lượng 6-13,5kg
Bộ tay nâng Aventos HS intivo 372.84.52302 5.480.000 Bộ tay nâng Aventos HS intivo cao 676-800mm, trọng lượng 10,5-21,5kg
Bộ tay nâng Aventos HS 372.84.50101 3.930.000 Bộ tay nâng Aventos HS cao 350-525mm, trọng lượng 2-5kg
Bộ tay nâng Aventos HS 372.84.50201 3.930.000 Bộ tay nâng Aventos HS cao 350-525mm, trọng lượng 3,25-9,5kg
Bộ tay nâng Aventos HS 372.84.50301 4.160.000 Bộ tay nâng Aventos HS cao 350-525mm, trọng lượng 7,25-15kg
Bộ tay nâng Aventos HS 372.84.51101 3.930.000 Bộ tay nâng Aventos HS cao 526-675mm, trọng lượng 3-6,75kg
Bộ tay nâng Aventos HS 372.84.52101 4.160.000 Bộ tay nâng Aventos HS cao 676-800mm, trọng lượng 4-8kg
Bộ tay nâng Aventos HS 372.84.52201 4.160.000 Bộ tay nâng Aventos HS cao 676-800mm, trọng lượng 6-13,5kg
Bộ tay nâng Aventos HS 372.84.52301 5.430.000 Bộ tay nâng Aventos HS cao 676-800mm, trọng lượng 10,5-21,5kg
Bộ tay nâng Aventos HL intivo 372.86.50102 2.940.000 Bộ tay nâng Aventos HL intivo cao 300-399mm, tải trọng 1,25-4,25kg
Bộ tay nâng Aventos HL intivo 372.86.50202 2.940.000 Bộ tay nâng Aventos HL intivo cao 300-550mm, tải trọng 1,75-7,25kg
Bộ tay nâng Aventos HL intivo 372.86.50302 3.055.000 Bộ tay nâng Aventos HL intivo cao 300-580mm, tải trọng 2-12kg
Bộ tay nâng Aventos HL intivo 372.86.50402 3.055.000 Bộ tay nâng Aventos HL intivo cao 300-580mm, tải trọng 4,25-20kg
Bộ tay nâng Aventos HL intivo 372.86.50502 4.326.000 Bộ tay nâng Aventos HL intivo cao 380-580mm, tải trọng 8,25-20kg
Bộ tay nâng Aventos HL 372.86.50101 2.890.000 Bộ tay nâng Aventos HL cao 300-399mm, tải trọng 1,25-4,25kg
Bộ tay nâng Aventos HL 372.86.50201 2.890.000 Bộ tay nâng Aventos HL cao 300-550mm, tải trọng 1,75-7,25kg
Bộ tay nâng Aventos HL 372.86.50301 3.000.000 Bộ tay nâng Aventos HL cao 300-580mm, tải trọng 2-12kg
Bộ tay nâng Aventos HL 372.86.50501 4.270.000 Bộ tay nâng Aventos HL cao 380-580mm, tải trọng 8,25-20kg
Bộ tay nâng Aventos HS intivo 372.84.50102 3.980.000 Bộ tay nâng Aventos HS intivo trọng lượng 2-5kg, cao 350-525mm
Bộ tay nâng Aventos HS intivo 372.84.50202 3.980.000 Bộ tay nâng Aventos HS intivo cao 350-525mm, trọng lượng 3,35-9,5kg
Bộ tay nâng Aventos HS intivo 372.84.50302 4.210.000 Bộ tay nâng Aventos HS intivo cao 350-525mm, trọng lượng 7,25-15kg
Bộ tay nâng Aventos HS intivo 372.84.51102 3.980.000 Bộ tay nâng Aventos HS intivo cao 526-675mm, trọng lượng 3-6,75kg
Bộ Aventos HK-S (chiều cao hộc tủ 400 mm) 1372.85.51301 1.050.000 Bộ Aventos HK-S (chiều cao hộc tủ 400 mm) hệ số lực 360-2215
Bộ Aventos HK-S (chiều cao hộc tủ 400 mm) 372.85.51201 1.050.000 Bộ Aventos HK-S (chiều cao hộc tủ 400 mm) hệ số lực 400-1000
Bộ Aventos HK-S (chiều cao hộc tủ 400 mm) 372.85.51101 892.000 Bộ Aventos HK-S (chiều cao hộc tủ 400 mm) hệ số lực 220-500
Bộ Aventos HK-S intivo (chiều cao hộc tủ 400 mm) 372.85.51302 1.100.000 Bộ Aventos HK-S intivo (chiều cao hộc tủ 400 mm) hệ số lực 360-2215
Bộ Aventos HK-S intivo (chiều cao hộc tủ 400 mm) 372.85.51202 1.100.000 Bộ Aventos HK-S intivo (chiều cao hộc tủ 400 mm) hệ số lực 400-1000
Bộ Aventos HK-S intivo (chiều cao hộc tủ 400 mm) 372.85.51102 945.000 Bộ Aventos HK-S intivo (chiều cao hộc tủ 400 mm) hệ số lực 220-500
Bộ tay nâng Aventos HK 372.85.50401 2.655.000 Bộ tay nâng Aventos HK hệ số lực 3200-9000
Bộ tay nâng Aventos HK 372.85.50301 1.730.000 Bộ tay nâng Aventos HK hệ số lực 1500-4400
Bộ tay nâng Aventos HK 372.85.50201 1.675.000 Bộ tay nâng Aventos HK hệ số lực 750-2500
Bộ tay nâng Aventos HK 372.85.50101 1.675.000 Bộ tay nâng Aventos HK hệ số lực 480-1500
Bộ tay nâng Aventos HK intivo 372.85.50402 2.710.000 Bộ tay nâng Aventos HK intivo hệ số lực 3200-9000
Bộ tay nâng Aventos HK intivo 372.85.50302 1.785.000 Bộ tay nâng Aventos HK intivo hệ số lực 1500-4400
Bộ tay nâng Aventos HK intivo 372.85.50202 1.730.000 Bộ tay nâng Aventos HK intivo hệ số lực 750-2500
Bộ tay nâng Aventos HK intivo 372.85.50102 1.730.000 Bộ tay nâng Aventos HK intivo hệ số lực 480-1500
Tay nâng 372.86.614 1.500.000 Tay nâng cao 450-580mm
Tay nâng 372.86.613 1.390.000 Tay nâng cao 400-550mm
Bo tay nang aventos HF 20F2801 372.74.50301 2.540.000 Bo tay nang aventos HF hệ số lực 9000-17250
Bo tay nang aventos HF 20F2501 372.74.50201 2.430.000 Bo tay nang aventos HF hệ số lực 5350-10150
Bo tay nang aventos HF 20F2201 372.74.50101 2.310.000 Bo tay nang aventos HF hệ số lực 2600-5550
Bo tay nang aventos HF intivo 20F2801 SW 372.74.50302 2.590.000 Bo tay nang aventos HF intivo hệ số lực 9000-17250
Bo tay nang aventos HF intivo 20F2501 SW 372.74.50202 2.480.000 Bo tay nang aventos HF intivo hệ số lực 5350-10150
Bo tay nang aventos HF intivo 20F2201 SW 372.74..50102 2.360.000 Bo tay nang aventos HF intivo hệ số lực 2600-5550
Tay nâng 372.86.612 1.270.000 Tay nâng cao 350-400mm